dr. Laura Snip

dr. Laura Snip

  • Onderzoeker

Laura Snip is onderzoeker in het team Industrie, Afvalwater en Hergebruik. Haar expertise ligt bij de afvalwaterketen, waarbij ze kennis heeft van het rioleringsstelsel en de zuiveringsinstallatie. Deze kennis is toegespitst op het modelleren van de processen gaande in de afvalwaterketen. Daarnaast heeft zij kennis van het gedrag van geneesmiddelen in afvalwater en de uitstoot van broeikasgassen door haar PhD aan de Technische Universiteit van Denemarken. Het afgelopen jaar heeft zij aan diverse projecten gewerkt waaronder deskstudies gericht op een duurzame waterketen. Daarnaast is ze betrokken geweest bij projecten met lab opstellingen.