Nieuws

KTH en KWR slaan de handen in elkaar bij onderzoek naar zware metalen in water

Het doel is om kennis te ontwikkelen, op peil te houden en uit te wisselen tussen het Zweedse KTH Royal Institute of Technology (KTH) en KWR. Dit bereiken we door samen projecten op te zetten, met opleiding en training van onze medewerkers, uitgebreide aandacht voor kennisuitwisseling, en samenwerking met andere kennisinstellingen. KTH en KWR willen hun samenwerking op het gebied van drinkwaterbehandeling versterken door zowel bij KWR als KTH een gastonderzoeker/gastdocent aan te stellen.

KTH en KWR werken al heel lang met elkaar samen. Momenteel doen wij dat in lopende projecten als AgriAs en DAFWAT. Wij organiseerden ook samen de reeks conferenties ‘Arsenic in the Environment’ [Arseen in het milieu] (2016 en 2018) en de opvolger daarvan in 2020 die is verschoven als As2021 naar 7-10 Juni in  Wageningen. Ook is de sterke samenwerking terug te zien in een serie van gezamenlijke publicaties.  We maken ook allebei deel uit van Watershare, een internationaal netwerk van onderzoeksinstellingen op het gebied van water en waterbedrijven.

Bij deze samenwerking zijn vooral prof. dr. Prosun Bhattacharya van KTH en ir. Ron Jong van KWR betrokken. Prosun Bhattacharya is professor en onderzoeker aan KTH. Hij promoveerde aan de Universiteit van Delhi in India en is een expert in grondwaterchemie. Hij is op verschillende plekken ter wereld betrokken bij onderzoek naar grondwatervervuiling in sedimentaire aquifers en kijkt daarbij vooral naar geogene verontreinigingen – arseen en fluoride. Ron Jong is als hoofdonderzoeker verbonden aan het team Drinkwaterbehandeling bij KWR. Hij doet onderzoek naar (de grootschalige toepassing van) conventionele waterbehandelingsprocessen en de verwijdering van metalen uit water.

 

 

delen