dr.ir. Jan Vreeburg

dr.ir. Jan Vreeburg

  • Principal Scientist

Jan Vreeburg is een expert op het gebied van leidingstelsels voor drink- en afvalwater in de stedelijke omgeving. Vanaf 1989 is hij werkzaam bij KWR en het belangrijkste deel daarvan heeft hij zich bezig gehouden met de drinkwater leiding infrastructuur. Het concept van zelfreinigende leidingnetten heeft hij ontwikkeld met de daarbij behorende inzichten in de dynamiek van deeltjes en de daarop gerichte maatregelen als schoonmaken, verbeterde zuivering, meetprotocollen als de Opwervelingspotentie en de aanzet voor verbruiksmodellering en afsluiterlocatie en onderhoud. Met deze concepten worden belangrijke verbeteringen gerealiseerd door de waterleidingbedrijven in zowel de robuustheid van het systeem, de waterkwaliteit, maar vooral op investerings- en onderhoudskosten. Jan heeft meer dan 85 wetenschappelijke publicaties en talrijke wetenschappelijke rapporten op zijn naam staan. In de periode 2001 tot 2012 is Jan tevens werkzaam geweest bij de TU Delft, waar hij een nieuw curriculum op het gebied van waterleidingstelsels heeft opgezet. Tevens is hij in die periode gepromoveerd op het verschijnsel Bruin Water (Discoloured water). Sinds 2012 is Jan tevens werkzaam bij de Wageningen Universiteit en Research (WUR) op het gebeid van infrastructures for urban water services. Nadrukkelijk ontwikkelt hij daar een nieuw concept voor inzameling en transport voor huishoudelijk afvalwater dat uiteindelijk moet leiden tot significante verbeteringen op het gebied van terugwinnen van grondstoffen en energie uit de afvalwaterstroom. Dit nieuwe concept wordt samengevat in de titel “Water Out, Shit In” gericht op het creëren van een zo geconcentreerd mogelijke huishoudelijk stroom afvalwaters, waarbij alle stakeholders (individuele burger, gemeente en waterschap) een positief effect kunnen ervaren. De connectie met de praktische toepassing wordt gevonden in de benadering van de Green Street of de Future Street, waarbij in living labs op praktijkschaal onderzoek gedaan kan worden en ervaring worden opgedaan. Jan is tevens sinds mei 2016 honary professor bij de Exeter University in de UK.