Nieuws

Internationale samenwerking in kaart gebracht

Het belang van duurzame netwerken

Analyse van het Europese wateronderzoek laat zien dat het internationale waternetwerk sterk is gegroeid, zowel in omvang als in diversiteit. Het netwerk heeft echter een vluchtig karakter, doordat organisaties in steeds wisselende combinaties samenwerken. De continuïteit van het netwerk is daarom een punt van aandacht, waar zowel overheid als onderzoeksorganisaties aan kunnen bijdragen.

Groei Europees waternetwerk

Op basis van een analyse van een grote database van projecten gefinancierd door de Europese Unie hebben onderzoekers van KWR en het Rathenau Instituut het Europese netwerk van wateronderzoek in beeld gebracht. De resultaten hiervan zijn onlangs gepubliceerd in twee wetenschappelijke tijdschriften (Water Policy en Industry and Innovation) en in het vakblad H2O. Het Europese waternetwerk blijkt de afgelopen 30 jaar enorm gegroeid, zowel in omvang als in diversiteit. Hadden onderzoeks- en onderwijsorganisaties in de eerste Europese Kaderprogramma’s nog de overhand, in latere programma’s is het bedrijfsleven veel actiever gaan deelnemen aan de projecten. Kleine landen en nieuwe EU-lidstaten hebben een relatief groot aandeel in het netwerk.

Het belang van duurzame netwerken

Gezien de mondiale uitdagingen op watergebied is internationale samenwerking cruciaal. De Europese investeringen in gezamenlijke onderzoeks- en innovatieprojecten zijn hiervoor heel belangrijk. Tegelijkertijd heeft het Europese netwerk een vluchtig karakter doordat organisaties in steeds wisselende combinatie samenwerken. In het vakblad H2O doen de onderzoekers daarom drie suggesties om continuïteit te bevorderen. Overheden zouden meer stabiliteit kunnen genereren door voorspelbaar onderzoeksbeleid. Ten tweede kan de overheid zelf actiever participeren in wateronderzoek en waterinnovatieprojecten. Ten derde kunnen kennisorganisaties zelf ook bouwen aan een duurzaam waternetwerk. Een voorbeeld hiervan is Watershare, een structureel samenwerkingsverband van zo’n 20 instellingen die onderling kennis en instrumenten delen.

Aandeel van verschillende organisatietypen in het waternetwerk per Kaderprogramma (optelsom van totale aantal deelnemers per KP tussen haakjes).

 

delen