Nieuws

Database Grondwateronttrekkingen gelanceerd tijdens NHI-dag

KWR en Deltares lanceerden vorige week tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium (NHI) de Grondwateronttrekkingendatabase: een centrale, online database waarin waterbedrijven hun onttrekkingsgegevens eenduidig ter beschikking kunnen stellen.

NHI-dag 2017

Het NHI bundelt de kennis van specialisten bij waterbeheerders, instituten en adviesbureaus om te komen tot kwalitatief goede instrumenten en data. Jaarlijks komen de diverse partijen bij elkaar op de NHI-dag, met dit jaar als thema “Aan de slag”. Een toepasselijk thema voor het onthullen van de Grondwateronttrekkingendatabase die in opdracht van de VEWIN is ontwikkeld. Het doel van deze database is om de gegevensuitwisseling tussen waterbedrijven (databronhouders) en eindgebruiker (modelleur/adviseur) te vereenvoudigen.

Ingebruikname onttrekkingendatabase

De grondwateronttrekkingendatabase (NHI-GWO) is vrij te gebruiken door waterbedrijven op gwo.nhi.nu. Modelleurs die met de gegevens aan de slag willen kunnen een gratis gebruikersaccount aanvragen en met een webservice de data opvragen. Gegevens in de database zijn voorzien van een betrouwbaarheidslabel, en bovendien is versiebeheer van de data mogelijk.

Jac Peerboom (voorzitter NHI programmaoverleg) geeft ’s ochtends toelichting op de stand van zaken rondom het NHI en de vorderingen die dit jaar gemaakt zijn.

 

delen