Agenda

Agenda

Workshop “Herstel grijze duinen door reactiveren kleinschalige dynamiek”

Evenement details

In het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) worden komende jaren veel maatregelen uitgevoerd voor het reactiveren van stuifkuilen t.b.v. behoud en herstel van Grijze duinen. Gedurende 2014-2017 vindt onderzoek plaats om de invloed van kleinschalige verstuiving op de instandhouding van Grijze duinen beter in beeld te brengen. Dit onderzoek betreft het gezamenlijke onderzoeksprogramma (DPWE) van de duinwaterbedrijven (PWN, Waternet, Dunea en Evides) en het programma Ontwikkeling+Beheer Natuurkwaliteit (OBN). Het onderzoek richt zich op de eolische en ecologische aspecten van kleinschalige verstuiving en resulteert in aanbevelingen voor de beheer- en herstelpraktijk. De uitkomsten van dit onderzoek zijn van belang voor natuurbeheerders die maatregelen voor (re)activering uitvoeren en voor medewerkers van provincies die bezig zijn met de uitvoering van de PAS en Natura 2000. De workshop heeft drie doelen:

  1. Het presenteren van tussenresultaten van het lopende onderzoek, zodat nieuwe inzichten snel hun weg vinden in de praktijk.
  2. Polsen welke vragen leven in relatie tot het plannen en uitvoeren van reactivering van stuifkuilen.
  3. Nadenken over overkoepelde monitoring van gereactiveerde stuifkuilen met als doel efficiënt inzicht te krijgen in de effectiviteit van (re)activeringsmaatregelen.