Jaarbeeld 2019

Ad van Wijk benoemd tot KWR Honorary Fellow

Waterstofpionier en duurzame energieondernemer prof. dr. Ad van Wijk is vandaag om zijn grote verdienste voor KWR benoemd tot Honorary Fellow 2018. Zijn benoeming ging vooraf aan het KWR Waterstofseminar, met Van Wijk als keynote spreker. Hij ontving het fellowship uit handen van KWR-directeur Dragan Savić. Met zijn benoeming wil Van Wijk helpen de brug tussen wetenschap en praktijk te slaan.

KWR verleent Van Wijk dit Honorary Fellowship om zijn grote verdienste voor KWR te eren en te waarderen. Zo was Van Wijk niet alleen de inspirator achter de researchlijn rondom water en energie bij KWR, maar heeft hij deze bovendien helpen opzetten.

Daarnaast is hij de geestelijke vader van het project Power to X, een doordacht concept voor lokale inzet en opslag van duurzame energie en (hemel)water. Zijn pionierswerk leidde tot verschillende uitgaven, met name het boek Solar Power to the People, dat hij schreef met coauteurs van KWR en Allied Waters. Ook dacht Van Wijk mee in de voorbereidingen van het BTO-WiCE programma rondom het thema Energie en Water.

Bron van kennis

Sinds 2015 kent KWR jaarlijks een Honorary Fellow toe aan een persoon uit het nationale en internationale netwerk van KWR die zich in bijzondere mate verdienstelijk heeft gemaakt voor het publieke en collectieve gedachtengoed dat KWR dient. Een Honorary Fellow wordt voor het leven benoemd, en vormt samen met de andere Honorary Fellows voor KWR een bron van kennis, kunde en ervaring die in voorkomende gevallen kan worden geraadpleegd.

Belangrijke prijzen

Van Wijk is duurzame energieondernemer en deeltijd Professor Future Energy Systems aan de TU Delft. Hij is eveneens verbonden aan KWR, waar hij het onderzoeksprogramma Energie en Water vormgeeft. Ook is hij waterstofambassadeur voor Noord-Nederland om daar de waterstofeconomie te realiseren.

Van Wijk ontving vele belangrijke prijzen voor excellent ondernemerschap. Zo werd hij in 2007 verkozen tot Ondernemer van het Jaar en in 2008 tot Topman van het Jaar.

Brug tussen wetenschap en praktijk

Van Wijk voelt zich zeer vereerd door het fellowship. “Vooral omdat mijn achtergrond niet de watersector is, maar de energiesector. KWR is een onderzoeksinstituut dat traditioneel veel heeft gedaan voor de drinkwaterbedrijven. Nu die er taken bij krijgen, onder andere op het terrein van duurzaamheid, is het voor KWR van groot belang om kennis te verbreden. Mijn benoeming draagt zeker bij aan die verbreding.”

Vanuit zijn expertise wil Van Wijk, wetenschapper en ook gepokt en gemazeld als ondernemer, KWR helpen de brug naar de praktijk te slaan. “Wetenschap en praktijk sluiten elkaar niet uit. Rapporten schrijven is nuttig, maar we moeten er vooral voor zorgen dat de kennis eruit toegepast wordt.”

KWR Honorary Fellowship

KWR heeft de afgelopen jaren een internationaal aansprekende en zichtbare positie verworven op het gebied van het toegepaste onderzoek in de waterketen. In dit proces van groei is het commitment, de daadkracht en steun van individuen voor KWR en voor het collectieve waterketen gerelateerde onderzoek van doorslaggevend belang gebleken. Deze individuen kunnen bestuurders, toezichthouders of eigenaren uit KWR-kring zijn, maar ook personen uit het bredere nationale en internationale netwerk van KWR. Van Wijk is de vierde Honorary Fellow die KWR benoemt. Martien den Blanken (2015), Joan Rose (2016) en Willy Verstraete (2017) gingen hem voor.

delen