Nieuws

TU Delft en KWR versterken samenwerking

Pieter Stuyfzand hoogleraar (chemische) hydrogeologie in Delft

TU Delft en KWR werken samen omdat hoogwaardig onderzoek en onderwijs een wezenlijke voorwaarde vormen voor de Nederlandse Topsector Water. De samenwerking is in 2015 versterkt met de aanstelling van KWR-onderzoeker Pieter Stuyfzand als parttime hoogleraar (chemische) hydrogeologie bij de TU Delft. Vervolgens organiseerden de twee partners op donderdag 17 december gezamenlijk het colloquium over ‘Excellente waterwetenschap door samenwerking’.

Kennis verder ontwikkelen en toepassen

De samenwerking tussen beide organisaties versterkt de kennisontwikkeling en de toepassing van de kennis in de Nederlandse watersector en de internationale positie van de Nederlandse waterwetenschap. Spil van de samenwerking zijn de gezamenlijke projecten op het gebied van: water en gezondheid, afval- en drinkwaterzuivering, chemische technologie, water en energie, en science system assessment.

Accent op stoffen in ondergrondse systemen

Het accent van de samenwerking ligt op experimenteel en modelmatig onderzoek naar de aanwezigheid, de eigenschappen en het gedrag van in water opgeloste en gesuspendeerde stoffen in natuurlijke en (semi)natuurlijke ondergrondse systemen. Deze systemen bestaan vooral uit respectievelijk aquifers en kunstmatige bodempassagesystemen, zoals bij duininfiltratie, Aquifer Storage and Recovery (ASR), oeverinfiltratie, koude-warmteopslag (KWO) en hogetemperatuuropslag (HTO).

Tekenen samenwerkingsovereenkomst

In het colloquium bespraken KWR en TU Delft de huidige samenwerking en wisselden zij van gedachten over verdere samenwerking. Na afloop ondertekenden Bert Geerken (TU Delft) en Wim van Vierssen (KWR) de samenwerkingsovereenkomst.

Foto: Na afloop van het colloquium ondertekenden Bert Geerken (TUD) en Wim van Vierssen de samenwerkingsovereenkomst.

Foto: Na afloop van het colloquium ondertekenden Bert Geerken (TUD) en Wim van Vierssen de samenwerkingsovereenkomst.

TU Delft en KWR versterken samenwerking2

delen