Nieuws

Start Europees onderzoeksproject POWER

KWR en Universiteit Utrecht versterken samenwerking rond stedelijk waterbeheer

Medio 2015 heeft de Europese Commissie het onderzoeksvoorstel POWER (Political and sOcial awareness on Water EnviRonmental challenges) goedgekeurd als een van de Horizon 2020-projecten. POWER is een klantgericht project gericht op het actief delen van kennis en ervaringen op het gebied van waterschaarste, watervoorziening, waterkwaliteit en waterverbruik in verschillende gemeenten in Europa als tool voor integraal waterbeleid voor de verschillende actoren in de waterketen. Het project wordt gecoördineerd door prof. dr. Paul Fleming, Directeur Duurzame Ontwikkeling van De Montfort Universiteit in het Verenigd Koninkrijk. Vanuit de Universiteit Utrecht (UU) werken hoogleraren Peter Driessen (Copernicus Institute voor Sustainable Development) en Kees van Leeuwen (Copernicus Institute en KWR) mee aan het project.

Radicale veranderingen nodig in stedelijk watermanagement

Klimaatverandering en verstedelijking zijn twee van de belangrijkste trends in de 21e eeuw. Ze hebben wereldwijd invloed op natuurlijke hulpbronnen, zoals water, op economische ontwikkeling en op het welbevinden van mensen. De wereldbevolking groeit sneller dan ooit en vooral steden moeten die groei opvangen. De noodzaak van steden om zich aan deze trends aan te passen, vraagt om radicale veranderingen in het stedelijke watermanagement. Het POWER-project biedt de UU en KWR een uitstekende gelegenheid om hun samenwerking te versterken op het gebied van stedelijk waterbeheer.

Geïntegreerde benadering milieuvraagstukken

Sociale, technologische en politieke innovatie combineren in een samenhangende strategie is vaak een effectievere weg naar oplossingen voor milieuvraagstukken dan het volgen van de traditionele gebaande paden bij het maken van beleid. In de afgelopen jaren zijn belangrijke uitdagingen op het gebied van milieu aangepakt via een meer geïntegreerde benadering. Sociale innovatie kan een belangrijke impuls geven voor succesvolle toepassing van milieubeleid. Deze aspecten spelen een belangrijke rol binnen POWER, waarbij wordt voortgebouwd op eerder onderzoek aan de Universiteit Utrecht naar het beleid rond overstromingsrisico’s (flood risk governance) en het beleid rond klimaatadaptatie in steden.

Intensief gebruik KWR-tool City Blueprint

POWER maakt ook intensief gebruik van beoordelingsmethoden zoals de City Blueprint, die inmiddels is toegepast op 45 stedelijke gebieden en regio’s in 27 landen, voornamelijk in Europa. De door KWR uitgevoerde City Blueprints laten zien dat het watermanagement van steden onderling sterk kan variëren. Dit is ook te zien in de Blue City Index® (BCI), het geometrisch gemiddelde van 25 indicatoren waaruit de City Blueprint bestaat. De BCI vertoont een significante positieve correlatie met het bruto nationaal product per persoon, de ambities van de lokale autoriteiten op het gebied van watermanagement, de vrijwillige participatie-index en beleidsindicatoren van de Wereldbank.

delen