Nieuws

‘Resource Recovery in the Water Cycle’: hoe ziet de toekomst eruit?

Interactieve workshop AIWW 2015

Tijdens de Amsterdam International Water Week 2015 vond op 3 november de workshop ‘Accelerating Resource Recovery from Wastewater’ plaats. EFGF (Energie- en Grondstoffenfabriek), ARREAU (Accelerating Resource Recovery from the Water Cycle), ESPP (European Sustainable Phosphorus Platform), KWR en het Nutrient Platform hadden de krachten gebundeld om een interactieve workshop neer te zetten.

Het panel onder leiding van professor Willy Verstraete (foto Rob Kamminga).

Het panel onder leiding van professor Willy Verstraete (foto Rob Kamminga).

Pitches over terugwinnen grondstoffen uit waterkringloop

Willy Verstraete (IWA), Kees Roest (ARREAU/KWR) en Christian Kabbe (ESPP/KWB) begonnen de workshop met korte pitches vanuit verschillende perspectieven (internationaal, Europees en met fosfaat als voorbeeld) op het terugwinnen en recyclen van grondstoffen uit de waterkringloop. Verstraete gaf zijn perspectief op noodzakelijke veranderingen om de vraagzijde te stimuleren. Kees Roest gaf mooie voorbeelden van waardeketens die al ontwikkeld zijn (zoals restproducten uit drinkwaterproductie) en die momenteel in ontwikkeling zijn (zoals fosfaat en cellulose). Christian Kabbe gaf verschillende knelpunten met betrekking tot de markt en teruggewonnen fosfaten weer. Ook introduceerde hij het publiek in de e-market, een onlinemarkt voor teruggewonnen nutriënten opgesteld door P-Rex en het ESPP.

Het publiek stemt met groene en rode kaarten (foto Rob Kamminga).

Het publiek stemt met groene en rode kaarten (foto Rob Kamminga).

Interactief deel met panel

Hierna werd het publiek samen met een panel opgeroepen om onder leiding van Verstraete deel te nemen aan het interactieve gedeelte van de workshop. Het panel bestond uit Christian Kabbe, Pradeep Kumar Mohanty (Finish Society), Coos Wessels (BWA) en Geoffrey Salt (Advanced Minerals Softening Pellets). De panelleden introduceerden een aantal stellingen en vroegen het publiek te reageren. Samen met de pitches leverden de standpunten van de ruim vijftig deelnemers en panelleden interessante discussies en nieuwe inzichten op.

‘Resource Recovery in the Water Cycle’- hoe ziet de toekomst eruit?3

delen