Nieuws

KWR-onderzoekers achterhalen oorzaak falen rioolwaterzuivering

De oorzaak van verstoringen in rioolwaterzuiveringen (RWZI’s) of industriële afvalwaterzuiveringen (IAZI’s) is vaak lastig te achterhalen. Zo’n verstoring is bijvoorbeeld het verlies van nitrificerende capaciteit, de mate waarin stikstofverbindingen in het afvalwater worden afgebroken. Door aanwezigheid van bepaalde stoffen in het water kan de nitrificerende capaciteit van de RWZI afnemen. Analyse van deze stoffen is vaak gericht op ‘doelstoffen’: bekende verontreinigingen. Maar er kunnen ook stoffen in water voorkomen die we (nog) niet kennen. Daarom ontwikkelde KWR een ‘non-target’-screeningtechniek, waarmee we onbekende verontreinigingen die leiden tot het falen van een rioolwaterzuivering, kunnen opsporen.

De non-target screening maakt gebruik van een hoge resolutie massaspectrometer om in één keer een breed scala aan bekende en onbekende stoffen aan te tonen.  Door met non-target screening  een aantal referentiemonsters rondom de calamiteit te analyseren, brengen we de verbindingen in de monsters in kaart. Met geavanceerde data-analyse kunnen we vervolgens achterhalen welke chemische verbinding of groep verbindingen meer aanwezig is in het calamiteitmonster dan in de referentiemonsters. Vervolgens kunnen we op basis van de informatie die de massaspectrometer levert, achterhalen welke mogelijke stof de verstoring veroorzaakt.

Op deze manier heeft KWR al tweemaal, namelijk in april 2016 en januari 2017, geholpen met het achterhalen van de oorzaak naar het falen van de rioolwaterzuivering van Baarle-Nassau.”

delen