Nieuws

IMPETUS stimulans voor Digital Twins van regio’s

Het begrip ‘Digital Twins’ heeft binnen de watersector grotere ingang gevonden voor het creëren van virtuele replica’s van fysieke assets, zoals rioolwaterzuiveringsinstallaties en waterleidingnetten.

Het begrip ‘Digital Twins’ heeft binnen de watersector grotere ingang gevonden voor het creëren van virtuele replica’s van fysieke assets, zoals rioolwaterzuiveringsinstallaties en waterleidingnetten.

Dit is de mening van Christos Makropoulos, professor aan de Nationale Technische Universiteit van Athene en principal scientist bij KWR, die betrokken is bij het door Horizon 2020 gefinancierde IMPETUS-project.

Het doel van het project is klimaattoezeggingen die op hoog niveau zijn gedaan, om te zetten in concrete maatregelen ter bescherming van lokale gemeenschappen.

Concrete, urgente maatregelen

IMPETUS is een vierjarig project in het kader van het Europese waterthema ‘Klimaatbestendige innovatiepakketten voor EU-regio’s’, dat wordt gedragen door een multidisciplinair consortium van 32 partners.

„De oplossingen die wij ontwikkelen, zijn bedoeld om regio’s te ondersteunen bij het ontwikkelen van adaptatiepaden; regionale digital twins vormen daarbij een belangrijk stukje van de puzzel”, aldus Makropoulos. „In plaats van het ‘twinnen’ van een bepaalde zuiveringsinstallatie of een bepaald waterleidingnetwerk wordt hierbij een digitale representatie op regionale schaal gemaakt.”

Op het gebied van water zijn digital twins een ‘actief geïntegreerde en accurate digitale representatie van onze fysieke assets, systemen en processen, waarbij een constante datastroom ze verbindt met hun fysieke tegenhangers voor het continu updaten en kalibreren van het model – en vice versa’.

Makropoulos heeft hierop een bredere kijk en gelooft dat een digital twin van een regio uiteindelijk gebruikt kan worden als bewijsbasis voor discussies tussen belanghebbenden.

„Bekijk een regio eens als een puzzelbord, waarop de milieutoestand in real time wordt bijgewerkt. Relevante informatie kan worden toegevoegd zodat de belanghebbenden toegang krijgen tot een gezamenlijk beeld van wat er nu gebeurt en hoe een en ander zich kan ontwikkelen”, vertelt hij.

Een van de doelen van IMPETUS is bijdragen aan de omzetting van klimaattoezeggingen in concrete, urgente maatregelen ter bescherming van gemeenschappen. Hiertoe behoort het helpen versnellen van de Europese klimaatadaptatiestrategie en het waarmaken van de ambitie om uiterlijk 2050 ‘s werelds eerste klimaatneutrale werelddeel te zijn.

Een convergentie van [software-]werelden

De professor is van mening dat we getuige zijn van de convergentie van ‘softwarewerelden’: BIM (building information modelling), GIS (geographic information systems) en milieu- en infrastructuurmodellering (bijv. simulaties van waterdistributiesystemen).

„Het begrip digital twin is weliswaar sneller ingeburgerd dan dat de technologie gerijpt is, maar het heeft wel geleid tot een groter besef dat meer systeemintegratie nodig is om werkelijk vooruitgang te boeken. Hoewel we geen volledig ontwikkelde (kant-en-klare) digital twin‑technologieën bezitten, zijn we goed op weg naar deze integratie. Het idee van digital twins biedt een punt aan de horizon waar we naartoe kunnen werken”, aldus Makropoulos.

Ondanks de ambities blijven er uitdagingen op het gebied van regelgeving en op commercieel vlak; ook cybersecurityproblemen spelen nog een rol.

Christos Makropoulos nam eerder deel aan een verwant H2020‑project genaamd ‘STOP‑IT’ (Strategic, Tactical, Operational Protection of water Infrastructure against cyber-physical Threats), waarbij het ging om waterinfrastructuur als cyberfysieke infrastructuur. Er werd een toolkit ontwikkeld waarmee nutsbedrijven vanuit een securityperspectief interacties konden onderzoeken tussen de cyber- en fysieke systemen.

„Hoe meer digital twins we creëren, des te relevanter worden cyber-, fysieke en totale systeembenaderingen voor security. Het is belangrijk dat we hier goed voorbereid naar kijken”, sluit de professor af.

– Ga voor meer informatie naar: https://www.kwrwater.nl/en/projecten/impetus/

Neem voor persvragen contact op met communicatieadviseur Rinske Potjewijd.

delen