Nieuws

‘Boer Bier Water’ wint ZLTO Initiatiefprijs 2015

KWR en Bavaria onderzoeken subirrigatie met restwater

Met een unieke bundeling van krachten in ‘Boer Bier Water’ maken boeren en tuinders in de gemeente Laarbeek zich samen met bierbrouwer Bavaria sterk voor schoon water. Daarmee won ZLTO Laarbeek in december 2015 de ZLTO Initiatief Juryprijs 2015. KWR is via TKI Watertechnologie betrokken bij een van de deelprojecten van Boer Bier Water: subirrigatie met restwater van Bavaria op een landbouwperceel.

Mooie bijeffecten hergebruik afvalwater

Onder de naam Boer Bier Water hebben lokale boeren en tuinders de handen ineengeslagen met Bavaria, ZLTO, gemeente Laarbeek, Waterschap Aa & Maas, Rijkswaterstaat, CLM en de lokale Rabobank. Bavaria komt uit Lieshout. Droogteschade en aantasting van het grondwater in dit gebied vormen op langere termijn een risico, zowel voor de boeren als voor Bavaria. Om dit te voorkomen, zijn verschillende initiatieven opgestart. Zo wordt gezuiverd proceswater van Bavaria weer ingebracht in landbouwgrond, is door teelt in biologisch afbreekbaar plastic het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen enorm gereduceerd en wordt brouwgerst lokaal geteeld. De jury: “Uitgangspunt was hergebruik van afvalwater van Bavaria. Maar het project heeft geleid tot mooie bijeffecten, zoals omschakeling van teelten, bewustwording op gebied van gewasbescherming en duurzaam gebruik van de bodem.”

Subirrigatie met restwater

Binnen Boer Bier Water doen KWR en Bavaria onderzoek naar subirrigatie met restwater van Bavaria op het perceel van de familie Van Dijk. Via het systeem wordt vanaf 2016 gezuiverd restwater van Bavariawater ondergronds geïnfiltreerd via subirrigatie, waardoor de grondwaterstand en het bodemvochtgehalte op peil blijven of verhoogd worden. De agrariër kan met het systeem het vochtregime in zijn weiland actief beheren voor optimale gewasproductie.

Foto: Eljee Bergwerff

Foto: Eljee Bergwerff

delen