Agenda

Agenda

Resultaten van NWO onderzoek Schaliegas en Water en de betekenis daarvan voor waterkwaliteit

Workshop Duurzaam Gebruik van de Diepe Ondergrond

Evenement details

 • Datum
  21 nov 2019
 • Tijd
  10:00 – 15:30 uur
 • Locatie
 • Prijs
  Gratis
 • Contactpersoon

Het onderzoeksprogramma Schaliegas & Water, een programma van NWO met ondersteuning van drie waterbedrijven (Oasen, WML en Brabant Water) wordt op 21 november afgerond met een bijeenkomst bij KWR Water Research Institute, Groningenhaven 7 in Nieuwegein.

De workshop Duurzaam Gebruik van de Diepe Ondergrond – Impact op water(kwaliteit), is van 10.00 tot circa 15.30 uur. We starten met een ochtendprogramma met bijdragen van vier onderzoekers (Gillian Schout, Ann-Hélène Faber, Dr. Andrii Butkovskyi, Herman Kasper Gilissen) en de coördinator van het programma, Prof. Dr. Annemarie van Wezel. Zij zal een overzicht presenteren van wat het onderzoeksprogramma heeft opgeleverd. Na de lunch zijn er bijdragen van de drie ondersteunende waterbedrijven en een vooruitblik door KWR van Dr. Hofman-Caris en Dr. Hartog. De bijeenkomst sluiten we af met een paneldiscussie. Voor het panel nodigen we vertegenwoordigers uit van de stakeholders, zoals rijksoverheid, waterschappen, olie- en gasindustrie, waterbedrijven en de wetenschap.

Duurzaam gebruik van de (diepe) ondergrond: wat brengt de toekomst, wat hebben we nodig?

Ondanks de decennia lange olie- en gasactiviteiten in Nederland, was er relatief weinig maatschappelijke en wetenschappelijke aandacht voor de impact er van op het milieu en de maatschappij. De afgelopen jaren is de maatschappelijke aandacht voor de impact van diepe ondergrondse activiteiten sterk gegroeid, met name getriggerd door de bodemdaling als gevolg van gaswinning en de mogelijke komst van schaliegaswinning. De mogelijke impact van diepe ondergrondse activiteiten op de beschikbaarheid en de kwaliteit van grondwater wordt daarbij gezien als belangrijk aandachtspunt. Om inzicht in deze impact van diepe ondergrondse activiteiten te ontwikkelen is in het onderzoek binnen het programma gekeken de invloed van olie-en gaswinning in Nederland op grondwater. Resultaten zijn onder andere dat duidelijk is geworden dat lekkages van methaan kunnen optreden van diepe naar ondiepe ondergrond door boringen, alsmede langs putten, ook wanneer deze decennia lang volledige buiten gebruik zijn. Langs deze lekkagepaden kunnen zich in principe ook andere stoffen verspreiden en een mogelijk risico vormen. Daarom zijn inzichten zoals deze van belang bij de veilige toepassing en ontwikkeling van andere diepe ondergrondse activiteiten, bijvoorbeeld in het kader van de duurzame energietransitie zoals geothermie en ondergrondse waterstofopslag.

De opgedane inzichten zullen tijdens deze bijeenkomst worden gepresenteerd en bediscussieerd. Hierbij zal ook worden beschouwd op welke kennisvragen antwoorden het meest gewenst zijn om tot een veilig en duurzaam gebruik van de diepe ondergrond te kunnen komen, nu en in de toekomst.

Aanmelden