drs. Camiel Aggenbach

drs. Camiel Aggenbach

  • Senior onderzoeker

Camiel Aggenbach is ecologist met 26 jaar ervaring in het herstellen en beheren van wetlandecosystemen. In deze jaren heeft hij ervaring opgedaan in wetenschappelijk onderzoeken en adviseren over veel verschillende soorten natte ecosystemen in Noord-Europa, onder andere met betrekking tot hydrogeochemie, vegetatie, bodemopbouw en hydro-ecologie. Zijn onderzoek wordt in verschillende onderzoeksprogramma’s en voor tal van natuurbeheerorganisaties en overheidsinstanties uitgevoerd. Momenteel werkt hij aan een doctoraat over het herstel en de duurzaamheid van basenminnende terrestrische ecosystemen. Camiel is lid van het expertteam dat werkt aan een onderzoeksprogramma van het Ministerie van Economische Zaken dat betrokken is bij het programmeren van onderzoek naar het herstellen van ecologie.