Nieuws

Samen voor wereldwijde waterkwaliteit en gezondheid

Ook in 2016 was KWR als WHO Collaborating Centre for Water Quality and Health actief voor de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). We zijn een van de testlaboratoria voor het WHO International Scheme to Evaluate Household Water Treatment Technologies. De WHO wil met gecertificeerde waterzuiveringssystemen de kindersterfte door diarree in ontwikkelingslanden terugdringen. Daarnaast werkten we mee aan een praktische gids voor het uitvoeren van kwantitatieve microbiologische risicoanalyses (QMRA). Deze handleiding voor regelgevende instanties en waterbedrijven werd gelanceerd tijdens de Singapore International Water Week. Op 11 oktober 2016 bezegelden we onze jarenlange samenwerking op het gebied van microbiologische waterkwaliteit met Joan Rose en haar onderzoeksgroep van de Michigan State University. Met veel plezier benoemden we Rose tot tweede KWR Honorary Fellow.

delen