Artikel

KWR, Vitens en Haitjema ontwikkelen nieuwe boortechniek

Grondwaterbronnen met grote diameter mogelijk

Grondboorbedrijf Haitjema, waterbedrijf Vitens en KWR hebben binnen TKI Watertechnologie gezamenlijk een boormethode ontwikkeld waarmee grondwaterbronnen met een grotere diameter kunnen worden geboord. Met gebruikelijke mechanische boortechnieken zijn grondwaterbronnen met diameters tot 1,2 m te boren. Met de nieuwe boortechniek – Expanded Diameter Gravel Well (EDGW) – is al met succes een grondwaterput met een diameter van 1,7 m geboord.

Zand losspoelen en opzuigen

Er is behoefte aan putten met grotere diameters om in fijnzandige aquifers een hoog onttrekkingsdebiet te kunnen realiseren en de levensduur van de bronnen te vergroten. In oktober 2015 is bij Vitens de eerste put met EDGW geboord. Daarvoor is eerst conventioneel tot diepte geboord en vervolgens met de nieuwe techniek een diameter van 1,7 m over een diepte van 53 tot 68 m beneden maaiveld gerealiseerd. De diametervergroting wordt bereikt door over de gewenste diepte met een speciale boorkop zand los te spoelen en uit het boorgat op te zuigen.

Ingebruikname en monitoring

De nieuwe boormethode bleek technisch uitvoerbaar en de capaciteitstests van de EDGW waren veelbelovend. Het boorproces kon nog worden verbeterd om een nóg betere bron te krijgen. In februari 2016 is daarom een tweede testput geboord met een diameter van circa 3 meter.

De EDGW-grondwaterput is door Vitens in bedrijf genomen en wordt uitgebreid gemonitord. Analyse van de metingen zal uitwijzen of de levensduur van de bron groter is dan van conventionele putten met veel kleinere diameter.

TKI Watertechnologie

Het project maakt deel uit van het TKI Watertechnologieproject ‘Water naar de kas (Zoetwatervoorziening en puttechnologie)’, dat weer een onderdeel is van het clusterproject ‘Circulaire watervoorziening tuinbouw’.

delen