Artikel

KWR-onderzoeker Yuki Fujita wint 2e prijs ‘Best Paper’

KWR-onderzoeker Yuki Fujita won in februari 2015 samen met haar coauteurs de 2e prijs voor ‘Best Paper’ tijdens de Netherlands Annual Ecology Meeeting 2015. De auteurs kregen de prijs voor de publicatie ‘Low investment in sexual reproduction threatens plants adapted to phosphorus limitation’ in het tijdschrift Nature.

Voortplanting van ‘fosfaatarme’ planten

Plantensoorten die goed gedijen in gebieden met lage concentraties fosfaat, investeren weinig in hun voortplanting. Door de toename van fosfaat in het leefmilieu en de versnippering van fosfaatarme gebieden dreigen deze plantensoorten, die toch al op de ‘rode lijst’ staan, te verdwijnen. Dit blijkt uit onderzoek van onder meer Fujita De conclusies sluiten aan bij breder onderzoek naar effecten van klimaatverandering en waterhuishouding op vegetatie. De hoeveelheid beschikbaar fosfaat in de bodem is namelijk te beïnvloeden via grond- of oppervlaktewater.

delen