Vloeistofchromatografie

  • ing. Pascal Kooij

    ing. Pascal Kooij

    De afgelopen jaren werkte Pascal Kooij als HLO analist op het Laboratorium voor Materialenonderzoek en Chemische analyse (LMC).