Artikel

Proefvlakken in natuurgebied Bloemkampen behandeld met ijzer- en ijzerkalkslib

Veldexperiment onderzoek ‘Toepassing drinkwaterslib voor fosfaatvastlegging’

Bezoekers van het natuurgebied Bloemkampen (gemeente Nunspeet) worden sinds 27 augustus 2015 door een informatiepaneel van beheerder Natuurmonumenten op de hoogte gebracht van het onderzoek binnen TKI Watertechnologie naar de toepassing van drinkwaterslib voor fosfaatvastlegging in dit gebied. In begrijpelijke taal wordt uitgelegd hoe belangrijk voedselarme bodems zijn voor de ontwikkeling van bloemrijke hooilanden. En dat voormalige landbouwgrond, zoals Bloemkampen, vanwege hoge fosfaatgehalten geschikt moet worden gemaakt voor die natuurontwikkeling.

Drinkwaterslib als alternatief voor afgraven

Het informatiepaneel is onderdeel van het TKI-onderzoek ‘Toepassing drinkwaterslib voor fosfaatvastlegging’. In dit onderzoek werden onder leiding van KWR proefvlakken, die beschikbaar werden gesteld door Natuurmonumenten, behandeld met door Vitens geleverd ijzer- en ijzerkalkslib. Onderzoekers verwachtten dat het ijzer het fosfaat in de bodem bindt en zo de fosfaatbeschikbaarheid verlaagt: een gunstige conditie voor toename van de plantenrijkdom. Bij succes kan deze behandeling een alternatief zijn voor het dure en niet altijd gewenste afgraven van de fosfaatrijke toplaag. Behalve geldbesparing zou de ingreep ook betekenen dat een nieuwe bestemming is gevonden voor afvalslib van de drinkwaterwinning.

Meerdere experimenten

Behalve in Bloemkampen werden soortgelijke experimenten opgezet bij Heeze (terrein van Brabant Water), Liempde (terrein van het Brabants Landschap) en Onnen (terrein van Groninger Landschap). Het onderzoek richt zich ook op de technische kant: op welke manier kan drinkwaterslib zo effectief mogelijk in de bodem worden ingebracht? In de zomer van 2016 worden de effecten van de behandelingen op bodemchemie en vegetatie bepaald om zo conclusies over het succes van deze maatregel te kunnen zeggen.

Proefvlakken in natuurgebied Bloemkampen behandeld met ijzer- en ijzerkalkslib

delen