Artikel

Aanpak antibioticaresistentie met WHO en watersector

Resistente bacteriën en de genen voor antibioticaresistentie worden steeds meer aangetroffen in oppervlaktewater en grondwater. In 2017 deed KWR verschillende onderzoeken naar antibioticaresistentie, zowel in internationaal verband als binnen het collectieve onderzoek voor de waterbedrijven. Op 5 en 6 juli kwamen internationale experts bij KWR bijeen om de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) te helpen een actieplan te maken tegen de verspreiding van antibioticaresistentie via water. Op 17 november was er een bijeenkomst specifiek voor waterbedrijven en onderzoekers om de stand van de kennis rond antibioticaresistentie door te spreken. Eind 2017 werd ook bekend dat de WHO KWR opnieuw heeft aangewezen als Collaborating Centre for Water Quality and Health, wat betekent dat we ons werk voor de WHO op het gebied van waterkwaliteit en gezondheid in elk geval nog 4 jaar voort zullen zetten.

delen