Watersector

Nieuw initiatief Alu Circles: slib van drinkwaterbedrijven van afval naar grondstof

Kostenreductie en duurzaamheid zijn in de praktijk al bewezen voor residuen van drinkwaterproductie, waaronder kalkpellets en ijzerslib. Aluminiumslib is het volgende doel, omdat de verwijdering van dat slib aanzienlijke en steeds hogere kosten met zich meebrengt. Alu Circles, een internationaal initiatief op basis van PCP-principes (Pre-Commercial Procurement), maakt dit mogelijk. Het totale budget voor Alu Circles bedraagt 1,5 miljoen euro.

Flocculanten op basis van aluminium worden over het algemeen gebruikt in drinkwaterzuiveringsinstallaties die oppervlaktewater behandelen. Het resterende slib wordt meestal naar een afvaldepot gestuurd, omdat het weinig nuttige toepassingen heeft. De som van de interne en out-of-pocketkosten van verwijdering bedraagt vaak meer dan €100 per ton slib. Voor een waterbedrijf dat 100 miljoen m3 per jaar produceert, vertegenwoordigt dit een kostprijs van ongeveer €100.000 per jaar. Het is de uitdaging om dit eenmalig materiaalgebruik om te zetten in een duurzame oplossing, zoals upcycling of recycling, tegen lagere kosten. Dit is het belangrijkste doel van Alu Circles.

New initiative Alu Circles: converting sludge waste in water plants into a valuable resource

Cost reduction and sustainability are already proven in practice for residuals from drinking water production including lime pellets and ferric sludges. Aluminium based sludges are the next target, the disposal of which comes at substantial and ever-increasing cost. Alu Circles, an international ini...

  • Allied Waters
Ga naar de bron
delen