Agenda

Agenda

Workshop ‘Biologische stabiliteit en nagroei: positiebepaling van de bedrijfstak’

Evenement details

Het onderwerp biologische stabiliteit van drinkwaterheeft al sinds de jaren ‘70 van de vorige eeuw de warme belangstelling van het Bedrijfstakonderzoek voor de waterbedrijven. Het resultaat is dat er nu analysemethoden beschikbaar zijn om de biologische stabiliteit van drinkwater te bepalen en om het optreden van ongewenste biologische activiteit in drinkwater tijdens opslag en distributie te voorspellen of diagnosticeren.

Ongewenste biologische activiteit kan leiden tot vermeerdering van opportunistische ziekteverwekkers, zoals Legionella pneumophila, of tot groei van organismen die esthetische klachten veroorzaken, zoals met het oog waarneembare dierlijke organismen, troebelheid, bruin water en problemen met reuk en smaak. Dankzij de aandacht voor dit onderwerp en toepassing van de ontwikkelde analysemethoden hebben de Nederlandse waterbedrijven in de afgelopen jaren de biologische stabiliteit van het water verbeterd. De exacte omvang van die verbetering is onbekend. Daardoor is discussie ontstaan over het belang van nagroeiproblemen en over de vraag wanneer drinkwater voldoende biologisch stabiel is. In deze workshop gaan we samen werken aan een scherper beeld van de begrippen biologische stabiliteit en nagroei en hun belang voor de drinkwatersector, waarbij ervaringen en posities van de verschillende waterbedrijven worden uitgewisseld. Daarmee kan het toekomstig BTO-onderzoek beter worden ingevuld.