Agenda

Agenda

Nederlandse water expertise in de noodhulp sector; wat kunt u doen?

DSS Water sector-bijeenkomst

Evenement details

Humanitaire rampen door waterschaarste, water overvloed en conflict nemen mondiaal toe. Meer dan 65 miljoen mensen wereldwijd waren eind 2015 gevlucht van huis, een record sinds de Tweede Wereldoorlog. Ook het aantal getroffenen van rampen wordt groter. Dit vergroot de vraag naar (Nederlandse) water expertise in de noodhulp; (tijdelijke) drinkwater voorziening, WASH, Urban WASH en meer. Op donderdag 9 november gaat Dutch Surge Support Water graag met de sector in gesprek hoe het bedrijfsleven, kennisinstellingen en NGO’s een bijdrage kunnen leveren aan de noodhulp. Welke expertise hebben we te bieden en hoe kunnen we dit inzetten?

Klik hier om u aan te melden voor deze bijeenkomst.

Watervoorziening vluchtelingenkampen Libanon.