Nieuws

Regiobijeenkomsten Samenwerken aan assetmanagement

Samenwerken betekent vooral kennis delen en elkaar vertrouwen. En ook voor assetmanagement geldt dat dit uiteindelijk mensenwerk is, waarvoor ICT en data belangrijk, maar slechts ondersteunend zijn. Dat waren de conclusies van dagvoorzitter Jelle Roorda (Vewin & Evides) van de eerste van twee interactieve workshops over samenwerken aan assetmanagement in de waterketen, op 10 maart bij Oasen in Gouda. De tweede regiobijeenkomst was op 24 maart bij Vitens in Zwolle.

De regionale bijeenkomst werd bezocht door 25 medewerkers van gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven met een assetmanagementtaak en ambtelijke trekkers van samenwerking in de waterketen. De organisatie was in handen van Vewin en Samenwerken aan water, de inhoudelijke voorbereiding en uitvoering lagen bij KWR. Basis vormde onderzoek dat KWR in 2015 voor Vewin heeft uitgevoerd: Asset management tussen theorie en praktijk. Het doel van de workshop was de deelnemers te stimuleren assetmanagement-activiteiten in de waterketen samen vorm te geven en op te pakken.

Na een inspirerende presentatie over samenwerking tussen Oasen en gemeenten bij het onderhoud van drinkwaterleidingen en riolering, een concreet initiatief uit de regio, werd in de eerste werksessie in subgroepen besproken wat samenwerking aan assetmanagement moet opleveren en wat de aanwezige potentiële partners zelf te bieden hebben of juist overlaten aan andere partners. Bij de terugkoppeling kwam naar voren dat samenwerking de balans tussen kosten, risico’s en prestaties van assetmanagement kan verbeteren.

Daarna presenteerde Chris Büscher van KWR enkele hoofdpunten uit het bovengenoemde KWR-onderzoek. Uit interviews met assetmanagers van Gasunie, Prorail, Alliander, Havenbedrijf Rotterdam en Dunea bleek dat datamanagement moet worden gezien als faciliterend aan het grotere assetmanagementproces, en niet andersom. Hoe goed je datasysteem ook is, het vergroot je idee van in control zijn maar je weet nooit precies of je ook in control bent. Vervolgens bespraken dezelfde subgroepen hoe de samenwerking vorm zou moeten krijgen. Hun conclusies onderstreepten het belang van de kennis van mensen over de assets en de (organisatie) cultuur, ook als het gaat om samenwerking. Daarvoor moet je elkaar leren kennen en waarderen, en deze bijeenkomsten dragen daaraan bij.

Chris Büscher presenteert de resultaten van het KWR-onderzoek Asset management tussen theorie en praktijk

Chris Büscher presenteert de resultaten van het KWR-onderzoek Asset management tussen theorie en praktijk

delen