Nieuws

Pim de Voogt lid Scientific Committee Health, Environmental & Emerging Risks

Pim de Voogt is eind vorige week in Luxemburg samen met 16 andere wetenschappers geïnstalleerd als lid van de Scientific Committee for Health, Environmental and Emerging Risks (SCHEER). SCHEER is een adviesorgaan van de Europese Commissie, voortgekomen uit de samenvoeging van twee tot dusver opererende commissies SCHER en SCHENIR. SCHEER publiceert zogenaamde Opinies over vraagstukken op het gebied van actuele en recente bekend geworden risico’s voor mens en milieu als gevolg van een breed scala aan complexe of multidisciplinaire issues. Hiervoor zijn risicobeoordelingen vereist die niet (meteen) door andere Europese risicobeoordelingsinstanties kunnen worden gemaakt. SCHEER voorziet in die risicobeoordelingen en adviseert bijvoorbeeld over nieuwe normstelling, zoals Environmental Quality Standards.

Pim de Voogt is principal scientist Chemische Waterkwaliteit & Gezondheid bij KWR en hoogleraar Chemisch-biologische interacties in aquatische ecosystemen aan het Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteem Dynamica (IBED) van de Universiteit van Amsterdam.

 

delen