48 resultaten voor 'wice'

Onderzoek

Sustainability

Duurzame energie

Overal ter wereld wordt gestreefd naar vermindering van broeikasgasemissies en overschakeling op schonere en duurzamere…

Samenwerkingen

Collectief onderzoek Water in de Circulaire Economie (WiCE)

...van het WiCE-onderzoeksprogramma. Lees verder op www.Circonomist.com. WiCE Roadshows In samenwerking met partners uit de…

Projecten

Efficiënt (her)gebruik van water voor een robuuste zoetwatervoorziening

...WiCE-project binnen de onderzoeksrichting Zuinig met Zoet richt zich daarom op het ontwikkelen van hoogwaardige…

Projecten

Circulair Water 2050

Binnen de WiCE-onderzoeksrichting Efficiënt met Grondstoffen valt het project Circulair Water 2050 – Gevolgen en…

Projecten

Cocreatie Circulair Watersysteem Brainport Smart District

...(WiCE) binnen het thema “Waarde in de Keten” en het Kennisactieprogramma Water wordt kennis en…

Projecten

Kennisactieprogramma Water

Bestuurders, onderzoekers en praktijkvernieuwers werken in het Kennisactieprogramma Water aan kennisontwikkeling over watergovernance om de…