Onderzoeker kennisvalorisatie en impact - Team Innovatie en Valorisatie

KWR is op zoek naar een onderzoeker aan het begin van zijn of haar carrière, met minimaal twee tot drie jaar ervaring, die vertrouwd is met kennisvalorisatie, de invloed (impact) van onderzoek op de maatschappij en het betrekken van belanghebbenden. Deze onderzoeker gaat conceptuele kennis en bruikbare instrumenten ontwikkelen voor het ontwerp, en de implementatie en evaluatie van theoretische onderzoeksprogramma’s, co-creatie met belanghebbenden, en de synthese, overdracht, acceptatie en inzet van kennis. Zo moet het wetenschappelijk onderzoek door KWR een grotere bijdrage maken aan onze maatschappij.

Over KWR

Veilig en schoon drinkwater is bijzonder belangrijk. KWR is een internationaal bekende onderzoeksinstelling op het gebied van waterkwaliteit, de watercyclus en duurzame ontwikkeling. Onze missie: Bridging science to practice – Wetenschap in de praktijk brengen. In ons duurzame gebouw werken ongeveer 180 medewerkers in twee onderzoeksgroepen (Water, en Duurzaamheid en Transities) aan innovatieve projecten in Nederland en, steeds meer, elders in Europa en mondiaal. Onze aandeelhouders bestaan uit de tien Nederlandse drinkwaterbedrijven en de Belgische Watergroep. Onze onderzoekers werken op het punt waar wetenschap, de private sector en de maatschappij elkaar ontmoeten. Zij zijn goed in het omzetten van wetenschappelijke kennis tot in de praktijk toepasbare, operationele oplossingen voor eindgebruikers in de Nederlandse en internationale watersector.

Het team en de functie

Binnen de onderzoeksgroep Duurzaamheid en Transities initieert en coördineert het Innovatie en Valorisatie (I&V) team onderzoeksprogramma’s en -projecten, zowel nationaal als internationaal. Het team voert ook onderzoek uit en ontwikkelt praktische tools voor de implementatie van de onderzoeksprogramma’s en -projecten, met een sterke nadruk op de inzet van de ontwikkelde kennis. In Nederland coördineren we het Bedrijfstakonderzoek (BTO) van de drinkwaterbedrijven. Dit voorziet de Nederlandse waterbedrijven, De Watergroep (België) en brancheorganisatie Vewin van wetenschappelijke kennis op het hoogste niveau. Internationaal spelen we een leidende rol in meerdere Horizon 2020 projecten van de Europese Commissie. Verder delen we bewezen methodes, technieken en ervaringen via Watershare, een internationaal samenwerkingsverband waarin experts uit vooraanstaande kennisinstituten kennis en ervaring delen en implementeren.

De onderzoekers in ons team hebben heel verschillende achtergronden, zowel sociale- als natuurwetenschap, en richten zich op het ontwikkelen en implementeren van conceptkennis, opties om belanghebbenden te betrekken, en praktisch bruikbare tools voor ontwerp, implementatie en evaluatie van resultaatgerichte onderzoeksprogramma’s en -projecten in het BTO-programma, en door de EU gefinancierde projecten op het gebied van de circulaire watereconomie, klimaataanpassing, waterkwaliteit, beschikbaarheid van water, en governance en beleid met betrekking tot water. Als team werken we samen aan het bereiken van onze doelstellingen, in een open, collegiale en constructieve sfeer.

We zijn bezig met de uitbreiding van ons team onderzoekers die zich bezig houden met valorisatie en impact. Als lid van ons team ga je werken aan conceptuele en praktijkgerichte kennis en tools voor het ontwerp, implementatie en evaluatie van theoretische onderzoeksprogramma’s, samenwerking en co-creatie met belanghebbenden. Je werk bestaat uit een combinatie van onderzoek (theorie) en de praktische uitwerking van deze concepten, en de ontwikkeling en implementatie van tools binnen onze onderzoeksprogramma’s en projecten. Voorbeelden van je werk:

 • uitvoeren en schrijven van literatuurstudies
 • bijdragen aan de opzet van onderzoeksprogramma’s op basis van theorie (veranderingstheorie)
 • bijdragen aan de ontwikkeling van praktische tools om KWR onderzoekers en projectpartners projecten te ondersteunen bij het opzetten van projecten gericht op echte impact
 • het ondersteunen van KWR onderzoekers bij het in de praktijk toepassen van de ontwikkelde tools
 • bijdragen aan de ontwikkeling van tools en indicators om impact te meten
 • bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de benadering voor het evalueren van KWR onderzoeksprogramma’s
 • bijdragen aan de evaluatie van projecten en onderzoeksprogramma’s (vergaren van gegevens, analyse, rapportage).

Je gaat ook deelnemen aan internationale ontmoetingen met belanghebbenden in de watersector, en bijdragen aan het vergroten van de betrokkenheid van de belanghebbenden bij EU projecten, Watershare en BTO.

Jouw profiel

Je bent een sociale wetenschapper met een achtergrond in Science and Technology Studies (STS), transdisciplinair onderzoek of vergelijkbare onderwerpen, en je hebt 2-3 jaar werkervaring op dit gebied. Of je hebt een andere achtergrond op het gebied van duurzaamheidsstudies, als je maar 2-3 jaar ervaring hebt met kennisvalorisatie, impact en evaluatie van onderzoek, en co-creatie met belanghebbenden en het kweken van betrokkenheid bij hen. We zoeken iemand met zowel een goede wetenschappelijke achtergrond als enige praktijkervaring in deze gebieden. Iemand die openstaat voor het verkennen van andere relevante onderzoeksonderwerpen in samenwerking met de andere teams in onze instelling. Bijvoorbeeld het team Resilience, Managament & Governance en het team Energie & Circulaire Systemen.

Je bent proactief, goed georganiseerd, en in staat zowel zelfstandig als in een team te werken. Je hebt ervaring met onderzoek binnen jouw vakgebied, en praktische vaardigheden wat betreft het opzetten en uitvoeren van de evaluatie van onderzoek en studies naar impact – de invloed van onderzoek. We verwachten dat je bijdraagt aan nieuwe wetenschappelijke kennis wat betreft de evaluatie van de impact van onderzoek, en dat je het team bijstaat bij het verder ontwikkelen van deze onderzoeksrichting, zowel in theorie als in de praktijk. Je kunt wetenschappelijke kennis dan ook kritisch bekijken en nieuwe concepten, ideeën en raamwerken ontwikkelen. Verder kun je wetenschappelijke kennis omzetten tot praktische tools voor inzet in onze onderzoeksprogramma’s en -projecten. Je kunt empirische data analyseren, de onderzoeksresultaten kritisch benaderen, en uitstekende wetenschappelijke publicaties schrijven, in het Nederlands en Engels. Bij voorkeur heb je ook ervaring in het ondersteunen en organiseren van bijeenkomsten, en ben je vertrouwd met de tools voor fysieke en online vergaderingen, en het opbouwen van gemeenschappen en bij hen betrokkenheid kweken.

Je bent een onderzoeker met:

 • een afgeronde universitaire opleiding in een socio-economische richting, b.v. in wetenschaps- en techniekstudies (Science and Technology Studies – STS), sociale studies van de wetenschap, transdisciplinair onderzoek; een opleiding op het gebied van de sociale wetenschap van duurzaamheid als deze gecombineerd is met praktijkervaring op het gebied van kennisvalorisatie, research impact en evaluatie
 • kennis van en ervaring met kwantitatieve en kwalitatieve onderzoekstechnieken en -methodes;
 • het vermogen zelfstandig onderzoek uit te voeren, met een geïntegreerd perspectief;
 • uitstekende beheersing van geschreven en gesproken Nederlands en Engels;
 • 2-3 jaar werkervaring als onderzoeker in het vakgebied van deze vacature. 

Wat wij jou bieden

Een contract voor 32/40 uur per week, gedurende één jaar, met de mogelijkheid tot permanente aanstelling.

Deze functie biedt jou:

 • Werken met vooraanstaande internationale experts op het gebied van water;
 • Ervaring opbouwen in het ontwerpen, implementeren en evalueren van onderzoeksprogramma’s, het bepalen van de impact van onderzoek, en co-creatie met belanghebbenden;
 • De kans bij te dragen aan de ontwikkeling van kennisvalorisatie en impact evaluatie binnen KWR en het schrijven van wetenschappelijke publicaties over dit onderzoeksgebied;
 • Meewerken aan Nederlandse en Europese projecten en het opbouwen van ervaring;
 • De gelegenheid te werken met ervaren wetenschappelijke onderzoekers en PhD onderzoekers.

Bij KWR hechten geven we veel aandacht aan persoonlijke groei en ontwikkeling. Daarvoor bieden we je ruimschoots de gelegenheid, b.v. door middel van cursussen en opleidingen. Een goede balans tussen leven en werken heeft bij ons prioriteit. KWR biedt uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden en is aangesloten bij de CAO Waterbedrijven (Flexibel Arbeidsvoorwaarden Budget, ABP-pensioen).

KWR medewerkers voeren hun op de praktijk gerichte werk uit in een duurzaam gebouw dat ontworpen is om samenwerking en het delen van kennis tussen teams en partners te ondersteunen. De unieke architectuur, met veel glas en licht, onderstreept de openheid en transparantie van onze benadering. Met deze vacature en ons profiel – een maatschappelijk relevante organisatie waarin we samenwerken en een belangrijke bijdrage doen aan het bouwen van bruggen tussen wetenschap en de praktijk – biedt KWR een bijzondere werkomgeving. In overleg met de teamleider is het mogelijk hybride te werken: op kantoor en op afstand.

Wil je bijdragen aan onderzoek op het gebied van water door te werken aan het ontwerp, de implementatie en evaluatie van de impact van belangrijke Nederlandse en internationale onderzoeksprogramma’s en -projecten en samen met ons werken aan een duurzame samenleving?

Stuur je sollicitatiebrief en CV dan per e-mail naar voor 6 februari 2022, o.v.v. vacaturenummer 1510010.

Startdatum: Zo snel mogelijk

Standplaats: Nederland, ons kantoor staat in Nieuwegein

Meer informatie

Voor meer inhoudelijke informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Stefania Munaretto (onderzoeker) via 06-54294132 of ; voor algemene informatie over deze vacature en het team kun je contact opnemen met Gerard van den Berg (teamleider, projectmanager) .

Voor informatie over de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met José van Lieshout (Human Resources Consultant) via 030-606 9536 of .

Informatie uit deze advertentie mag niet worden gebruikt voor marketingdoeleinden. Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

delen