Vacature

Jonge onderzoeker (MSc) met specialisatie in afvalwaterzuiveringstechniek en -management (0,8-1,0 fte)

Wij zoeken een jonge onderzoeker (MSc-niveau), die aan het begin van haar/zijn carrière staat, om als onderzoeker te werken binnen het AquaSPICE projectteam. Wij vinden persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling heel belangrijk en bieden tal van mogelijkheden daartoe, zoals cursussen en trainingen in specifieke vaardigheden. Ook hechten wij aan een goede balans tussen werk en privéleven voor onze medewerkers.

Wij zijn …

Veilig en schoon water is een groot goed. KWR is een internationaal gerenommeerd onderzoeksinstituut dat toegepast wetenschappelijk onderzoek uitvoert met betrekking tot de gehele watercyclus. Onze missie is om wetenschap en praktijk met elkaar te verbinden. Onze 180 medewerkers werken aan innovatieve projecten in Nederland en steeds vaker ook elders in Europa en daarbuiten. Onze aandeelhouders zijn de tien Nederlandse waterbedrijven en De Watergroep uit België.

Wij zoeken …

KWR heeft onlangs financiering gekregen uit het Horizon 2020-onderzoeksprogramma van de Europese Unie voor het project AquaSPICE. Het project AquaSPICE moet ervoor te zorgen dat in de procesindustrie duurzamer wordt omgegaan met water. AquaSPICE bevordert op deze wijze de bewustwording over een doelmatig gebruik van natuurlijke hulpbronnen.

In project AquaSPICE wordt gestreefd naar een optimalisering van het gebruik van water– van een specifiek industrieel proces (een bepaalde installatie) tot en met een complete fabriek, andere samenwerkende industrieën (‘industriële symbiose’) en zelfs andere sectoren (bijvoorbeeld particuliere huishoudens en/of de landbouw).

Wij zoeken een jonge onderzoeker (MSc-niveau), die aan het begin van haar/zijn carrière staat, om als onderzoeker te werken binnen het AquaSPICE projectteam.

Als onderzoeker formuleer je de wetenschappelijke, institutionele/regelgevende, industriële en commerciële randvoorwaarden voor de ontwikkeling van technologische innovaties. Hiermee zorg je ervoor dat innovaties voldoen aan de eisen van partijen in de procesindustrie en aanbieders van technologie.

Je helpt een nieuw raamwerk te ontwikkelen voor een doelmatig gebruik van water in de industrie (Industrial Water Efficiency Framework); Meer in het bijzonder is het jouw taak om het gebruik van water in de procesindustrie in de Europese Unie in kaart te brengen en te beoordelen: wat is de actuele situatie en wat zijn de trends en de potentiele bronnen voor water? Je analyseert de huidige technische, organisatorische en regelgevende kaders en stelt aanbevelingen op voor toekomstige ontwikkelingen. Het nieuwe raamwerk voor een doelmatig(er) gebruik van water zal zowel op het niveau van de industrie als op het niveau van de beleidsvorming worden toegepast.

In jouw rol draag je er ook toe bij dat het raamwerk daadwerkelijk wordt gebruikt in de praktijk. Je overlegt daartoe met de verschillende stakeholders en verwerkt hun input en feedback in de conceptuele architectuur van het te ontwikkelen technische, organisatorische en regelgevende raamwerk.

Hoewel je primair werkt voor het AquaSPICE-project, word je geacht ook bij te dragen aan andere projecten bij KWR.

KWR is op zoek naar een jonge onderzoeker met:

  • een bachelorsdiploma in Civiele of Chemische Techniek alsmede een Meng- of MSc-diploma in (afval)watertechniek en -management of een ander relevant masterdiploma in techniek- en bedrijfskunde;
  • praktische technische kennis en ervaring op het gebied van (afval)waterzuiveringsprocessen;
  • praktische kennis en ervaring op het gebied van technisch management, vooral in het ontwikkelen van raamwerken voor een doelmatig gebruik van water met inbegrip van de technische, economische en regelgevende kaders;
  • ervaring met het ontwikkelen en testen van nieuwe technologieën voor de behandeling van afvalwater;
  • inzicht in relevante innovatieve technologieën voor de behandeling van (afval)water, vooral in de procesindustrie;
  • algemene kennis van duurzaamheid in procesindustrieën, vooral op het gebied van watermanagement en bedrijfsvoering;
  • het vermogen om samen te werken en activiteiten te coördineren met verschillende stakeholders;
  • het vermogen om het onderzoek vanuit een integraal perspectief te benaderen;
  • het vermogen om een brug te slaan tussen wetenschap en praktijk, en samen te werken met onderzoekers en partners in Nederland en wereldwijd.

Wij bieden…

KWR biedt een positie in een professionele organisatie. Omdat wij als onderzoeksinstituut sterke banden onderhouden met universiteiten, kunnen wij jou ondersteunen bij het ontwikkelen en uitvoeren van een promotietraject op basis van het werk in het project AquaSPICE.

De functie wordt aangeboden voor een periode van 4 jaar. Daarna behoort een vaste aanstelling als onderzoeker tot de mogelijkheden; dit zal afhankelijk zijn van de geleverde prestaties en de werklast bij KWR op dat moment.

Wij vinden persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling heel belangrijk en bieden tal van mogelijkheden daartoe, zoals cursussen en trainingen in specifieke vaardigheden. Ook hechten wij aan een goede balans tussen werk en privéleven voor onze medewerkers. KWR biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden en is aangesloten bij de cao waterbedrijven (flexibel arbeidsvoorwaardenbudget, pensioen bij het ABP).

Onze medewerkers voeren hun praktijkgerichte werk uit in een duurzaam glazen gebouw ontworpen om samenwerking en kennisuitwisseling tussen teams en tussen en met partners te bevorderen.

Samenvattend: aangeboden wordt een positie in een maatschappelijk relevante organisatie waar nauw wordt samengewerkt en waar een belangrijke bijdrage wordt geleverd aan de praktische toepassing van wetenschappelijke kennis op het gebied van water – bij KWR moet je zijn.

Ben jij de onderzoeker die wij zoeken?  Mail dan voor 30 november 2020 jouw motivatiebrief en CV naar vacancy@kwrwater.nl onder vermelding van vacaturenummer 1117020.

Meer informatie

Voor meer inhoudelijke informatie over de functie kun je contact opnemen met Johann Poinapen (sr onderzoeker ) via +31 (0) 30 60 69 638 of johann.poinapen@kwrwater.nl of Gerard van den Berg (teamleider) via +31 (0) 60 69 549 of gerard.van.den.berg@kwrwater.nl.

Voor informatie over de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met José van Lieshout (HR-adviseur) via +31 (0) 30 60 69 536 of jose.van.lieshout@kwrwater.nl.

Vanwege de huidige situatie en de voorzorgsmaatregelen met betrekking tot het coronavirus in Nederland zullen de eerste gesprekken waarschijnlijk online worden gevoerd. Geselecteerde kandidaten zullen worden geïnformeerd over de procedure.

Wervings- en marketinginitiatieven naar aanleiding van deze advertentie (bijvoorbeeld van wervingsbureaus) worden niet op prijs gesteld.