project

Richt assetmanagement zo goed mogelijk op wensen van de klant

Klantwensen en –verwachtingen en het managen van assets

Expert(s):
Stijn Brouwer MA MSc PhD, ir. Ralph Beuken

 • Startdatum
  01 mei 2018
 • Einddatum
  31 dec 2019
 • Opdrachtgever
  Bedrijfstakonderzoek
 • samenwerkingspartner(s)

In dit project ontwikkelen we kennis over de wensen en verwachtingen van huishoudelijke en niet-huishoudelijke klanten. De kennis over klanten wordt zo concreet mogelijk weergegeven en besproken met bedrijven. Hierbij worden concrete voorstellen gedaan over de wijze waarop het management van en besluitvorming over assets – met oog op prestatie risico’s en kosten – optimaal is af te stemmen op de wensen en verwachtingen van huishoudelijke en niet-huishoudelijke klanten.

Typeer huishoudelijke en niet-huishoudelijke klanten

Het thematisch onderzoek Klant brengt middels een enquête de verschillende klantperspectieven van vier typen huishoudelijk klanten in Nederland en Vlaanderen systematisch in kaart. Binnen het thema Klant worden de gevonden onderzoeksresultaten geduid voor wat betreft verklaring en betekenis en geplaatst binnen een bredere sociaalmaatschappelijke context. Binnen het voorliggend onderzoek wordt deze kennis ingezet om besluitvorming over assetmanagement beter aan te laten sluiten bij de diversiteit van individuele huishoudelijke klanten met uiteenlopende verwachtingen, wensen, zorgen en behoeften.

Op basis van literatuur en gesprekken met klantmanagers, zal vervolgens een typering van niet-huishoudelijke klanten worden gemaakt aansluitend op de kenmerken zoals gehanteerd bij huishoudelijke klanten.

Vertaal klanttyperingen naar besluitvorming assets

 1. Verkenning van klantperspectieven voor het managen van assets, voor huishoudelijke klanten
 2. Mogelijkheden om met assetmanagement in te spelen op huishoudelijke klantperspectieven
 3. Verkenning van klantperspectieven voor het managen van assets, voor niet-huishoudelijke klanten
 4. Mogelijkheden om met assetmanagement in te spelen op niet-huishoudelijke klantperspectieven