Onderzoeksagenda

Sustainability

Om ook in de toekomst water te hebben, moeten we duurzaam omgaan met de watercyclus. Het onderzoeksprogramma Sustainability focust op water-wise management: hoe kunnen we duurzaam omgaan met zoetwaterbronnen of de extremen in neerslag en droogte door klimaatverandering en hoe komen we tot een klimaatneutrale waterketen en een circulaire economie?

Om ook in de toekomst water te hebben, moeten we duurzaam omgaan met de watercyclus. Het onderzoeksprogramma Sustainability focust op water-wise management: hoe kunnen we duurzaam omgaan met zoetwaterbronnen of de extremen in neerslag en droogte door klimaatverandering en hoe komen we tot een klimaatneutrale waterketen en een circulaire economie?

Sustainability