onderwerp

Efficiënte samenwerking in complexe gebiedsprocessen

Samenwerking met stakeholders

Stakeholder samenwerking komt steeds vaker in de watersector voor. Waterorganisaties werken samen als voorwaarde voor het oplossen van ingewikkelde opgaven, of ter vergroting van hun doelmatigheid. KWR helpt bij het kiezen voor de meest effectieve vorm van samenwerking en het bepalen van de eigen strategische rol. Daarmee krijgen waterorganisaties zicht op de eigen bijdrage, samenhangende kansen en risico’s en wenselijke verbeterpunten voor gemakkelijkere samenwerking.

Samenwerkende waterorganisaties

Stakeholders in de watersector werken tegenwoordige steeds meer samen. Een groeiend aantal waterorganisaties ziet samenwerking als noodzakelijk middel om hun doelmatigheid te vergroten. Of omdat het alleen oplossen van ingewikkelde opgaven in een steeds veranderende omgeving niet meer werkt.

Keuzes moeten worden gemaakt voor de juiste vorm van samenwerking. Daarbij moet rekening worden gehouden met doelstellingen, rollen, ambities en visies van verschillende stakeholders. Er zijn afwegingen nodig om op momenten in de samenwerking te verbreden of juist te versmallen. Voor antwoord op dergelijke vragen biedt KWR waterbedrijven en waterschappen ondersteuning die leidt tot effectieve samenwerking in gebiedsprocessen.

Strategische rol bepalen

KWR helpt waterorganisaties bij het kiezen van de meest effectieve vorm van samenwerking en bepaling van hun rol in gebiedsprocessen, rekening houdend met trends in de externe omgeving. Strategische positionering wordt hiermee mogelijk. Met onderzoek en ondersteuning bieden we waterprofessionals de handvatten die onderling samenhangende vraagstukken voor hun situatie in beeld brengen. Dat geldt ook voor de diversiteit aan spelers en hun uiteenlopende belangen.

Dankzij zelfreflectie, bewustwording en strategische aanknopingspunten kunnen waterbedrijven en waterschappen hun handelingsopties systematisch langslopen (proactief vs. reactief; sectoraal vs. integraal). Dit is nuttig bij het afwegen van de rol die zij van nature innemen tegen de gewenste rol in gebiedsprocessen. Ook helpen we waterorganisaties factoren te vinden ter vergroting van hun eigen invloed.

Gebiedsprocessen doorzien

Met zicht op de eigen status in gebiedsprocessen kunnen waterorganisaties kansen en risico’s van hun rollen in gebiedsprocessen snel doorzien, inclusief de samenhangende kansen, risico’s en wenselijke verbeterpunten. Dit verbetert het doorgronden en beter hanteerbaar maken van complexiteit bij samenwerking.

+ Lees meer