onderwerp

Efficiënte samenwerking in complexe gebiedsprocessen

Samenwerking met stakeholders

Stakeholdersamenwerking wordt steeds belangrijker in de watersector. Dit vergroot de doelmatigheid van organisaties en maakt het mogelijk om ingewikkelde (gebieds)opgaven op te lossen. Voor de juiste afwegingen helpt KWR met een speciaal ontwikkeld raamwerk waterorganisaties hun strategische positionering te bepalen. Met verschillende handelingsopties voor onderdelen van omgevingsmanagement, kunnen uiteenlopende stakeholders reflecteren hoe dit binnen hun organisatie werkt. Dat helpt hun activiteiten op dit gebied vorm te geven.

Goede afwegingen nodig

Samenwerking tussen stakeholders in de watersector is nodig voor vergroting van doelmatigheid, zo vindt een groeiend aantal organisaties. Ook vraagt een veranderende omgeving om een gezamenlijke aanpak, in plaats van ingewikkelde (gebieds)opgaven zelfstandig op te lossen. Voor keuze van de juiste samenwerkingsvorm zijn goede afwegingen nodig. Doelstellingen, rollen, ambities en visies van verschillende stakeholders moeten worden meegenomen. Net als beslissingen om een samenwerking te verbreden of juist te versmallen. Het is de vraag hoe effectieve samenwerking in gebiedsprocessen tot stand kan komen.

Strategische rol bepalen

Voor een strategische positionering helpt KWR waterorganisaties effectieve samenwerkingsvormen te kiezen, inclusief hun eigen rol. Hierin wordt rekening gehouden met trends in de externe omgeving. We brengen onderling samenhangende vraagstukken in beeld, de spelers en hun uiteenlopende belangen. Dit stelt waterbedrijven en waterschappen in staat hun handelingsopties (proactief vs. reactief; sectoraal vs. integraal) systematisch langs te lopen, resulterend in een onderbouwing van hoe zij willen deelnemen aan  gebiedsprocessen.

Gebiedsprocessen doorzien

Hoewel gebiedsprocessen steeds belangrijker worden in de watersector, bestaan nog maar weinig handvatten die organisaties helpen hun handelen hierin te structureren. Een raamwerk, ontwikkeld door KWR, biedt hiervoor een oplossing. Met verschillende handelingsopties voor onderdelen van omgevingsmanagement, kunnen uiteenlopende stakeholders reflecteren hoe dit binnen hun organisatie werkt. Dat helpt hun activiteiten op dit gebied vorm te geven.

 

Onze onderzoeksvisie

+ Lees meer