onderwerp

Gezamenlijke kennisontwikkeling helpt bij vertaling kennis naar praktijk

Kenniscoproductie

Door snelle kennistoename binnen uiteenlopende samenwerkingsverbanden hebben waterorganisaties een partij nodig die hen ondersteunt bij vertaling van die kennis naar de maatschappij. KWR helpt bij het zoeken naar unieke antwoorden om het proces van sturing en implementatie van innovaties soepel te laten verlopen. Aangezien iedere speler in de watersector te maken heeft met deze processen en daarmee samenhangende kennisvragen biedt collectief onderzoek naar coproductie een grote meerwaarde.

Kenniscoproductie tussen wetenschap, overheid en bedrijfsleven

Kennis en innovatie staan aan de basis van goed en succesvol waterbeheer. Steeds vaker wordt nieuwe kennis ontwikkeld, uitgewisseld en gebruikt in netwerken en samenwerkingsverbanden tussen wetenschap, overheid en bedrijfsleven. Deze ontwikkeling roept bij waterorganisaties allerlei vragen op, bijvoorbeeld hoe wetenschappelijke kennis kan worden vertaald zodat de maatschappij er maximaal profijt van heeft.

Het gezamenlijk implementeren en overbrengen van innovaties naar de praktijk schept bij organisaties de behoefte aan het duiden van processen, verwachtingen van eindgebruikers en alles wat daartussen zit. Zij hebben een partij nodig die hen ondersteunt bij kenniscreatie.

Kenniscreatie en sociale netwerkanalyse

Met expertise over kenniscreatie en sociale netwerkanalyse ondersteunt KWR organisaties in de watersector bij huidige en toekomstige kennisuitdagingen. Wij helpen bij het zoeken naar unieke antwoorden om het proces van sturing en implementatie van innovaties soepel te laten verlopen. Ons netwerkonderzoek is erop gericht om organisaties hun kansen in bestaande kennisnetwerken te laten ontwikkelen en toe te passen in de praktijk.

Grote meerwaarde van collectief onderzoek

Organisaties in de watersector werken tegenwoordig steeds meer samen, veelal met een groeiend aantal participanten. Dat doen zij om hun doelmatigheid te vergroten of omdat het alleen oplossen van ingewikkelde opgaven niet meer werkt. De samenwerking gebeurt binnen verschillende domeinen, met de focus op kennisontwikkeling en innovatie. Aangezien iedere speler in de watersector te maken heeft met deze processen en daarmee samenhangende kennisvragen biedt collectief onderzoek naar coproductie een grote meerwaarde.

Gezamenlijke kennisontwikkeling.
+ Lees meer