onderwerp

Efficiënte en duurzame drinkwaterbehandeling mogelijk maken

Innovatieve drinkwaterbehandelingstechnieken

Aan drinkwaterbehandeling worden veel eisen gesteld, terwijl de omstandigheden steeds complexer worden. De veelzijdige expertise van KWR op het gebied van waterbehandelingstechnieken komt tegemoet in de vele vragen waarmee de watersector wordt geconfronteerd. Dit helpt de innovativiteit, efficiëntie en duurzaamheid van de behandeling van drinkwater te vergroten.

Hoge eisen voor (drink)waterbehandeling

Huidige technieken van drinkwaterbehandeling moeten worden aangepast aan snel veranderende omstandigheden. Terwijl wereldwijd de kwaliteit en beschikbaarheid van ruw water verslechtert, wordt van de zuivering verwacht dat deze resulteert in de levering van gezond, veilig en betrouwbaar drinkwater, tegen aanvaardbare kosten en energieverbruik en met minimale afval- en bijproducten. Het is de uitdaging om innovatieve processen en concepten voor waterbehandeling te ontwikkelen en toe te passen, zodat de watersector tot ver in de toekomst in onberispelijk drinkwater kan voorzien.

Nieuwe technieken en procesmodellering

KWR heeft expertise op velerlei gebied van drinkwaterbehandeling, van membraanfiltratie tot geavanceerde oxidatie, ontharding, snelfiltratie, coagulatie, actieve koolfiltratie en ionenwisseling. Ook ontwikkelen we nieuwe technieken zoals eutectische vrieskristallisatie voor energiezuinige scheiding van zout en water. Op het gebied van osmose-gestuurde membraanprocessen spelen wij in Nederland een rol als pionier, onder andere door ontwikkeling van lucht/waterspoelingen.

Dankzij data-gestuurde modellen (soft sensors), statistieken (data mining en data analytics) en procesmodellering maken we inzichtelijk hoe processen van drinkwaterbehandeling efficiënter kunnen worden ingericht. Dat doen we voor uiteenlopende drinkwaterinstallaties: UV of UV/H2O2 installaties, ozoninstallaties, onthardingsreactoren en reinwaterkelders.

Waterzuivering kan innovatiever, efficiënter en duurzamer

Het onderzoek van KWR aan de innovatie van waterbehandeling spitst zich toe op zowel technische oplossingen als vergroting van efficiëntie, optimalisatie van ontwerp en bedrijfsvoering, dataprocessing, soft sensing (gelijktijdige verwerking van meervoudige data) en verbetering van procesmodellen. Zo kan de watersector innoveren en de efficiëntie en duurzaamheid van de waterbehandeling vergroten.

Onderzoekers bij een full-scale membraaninstallatie van Evides Industriewater.

Onderzoekers bij een full-scale membraaninstallatie van Evides Industriewater.