onderwerp

Efficiënte en duurzame drinkwaterbehandeling mogelijk maken

Innovatieve waterbehandeling

Aan (drink)waterbehandeling worden veel eisen gesteld, terwijl de omstandigheden steeds complexer worden. De veelzijdige expertise van KWR op het gebied van waterbehandelingstechnieken komt tegemoet in de vele vragen waarmee de watersector wordt geconfronteerd. Dit helpt de innovativiteit, efficiëntie en duurzaamheid van de behandeling van drinkwater of afvalwater te vergroten.

Hoge eisen vragen om vernieuwing

Terwijl wereldwijd de kwaliteit en beschikbaarheid van ruw water verslechtert, wordt van de zuivering verwacht dat deze resulteert in de levering van gezond, veilig en betrouwbaar drinkwater, tegen aanvaardbare kosten en energieverbruik en met minimale afval- en bijproducten. Vergelijkbare eisen gelden voor de zuivering van afvalwater. Tegen de achtergrond van deze snel veranderende omstandigheden moeten huidige gebruikte technieken voor drinkwaterbehandeling worden aangepast. Ontwikkeling en toepassing van innovatieve processen en concepten voor waterbehandeling zijn nodig, zodat de watersector tot ver in de toekomst in een schoon milieu en onberispelijk drinkwater kan voorzien.

 

Nieuwe technieken en procesmodellering

KWR beschikt over een breed spectrum aan mogelijkheden om drinkwaterbehandeling te verbeteren. Onze expertise omvat onder meer membraanfiltratie, geavanceerde oxidatie, ontharding, snelfiltratie, coagulatie, actieve koolfiltratie en ionenwisseling. Ook ontwikkelen we nieuwe technieken zoals eutectische vrieskristallisatie voor energiezuinige scheiding van zout en water. Op het gebied van osmose-gestuurde membraanprocessen vervult KWR binnen Nederland een rol als pionier. Dit geldt ook voor de  ontwikkeling van lucht/waterspoelingen om membraanvervuiling te beheersen. Voor innovatieve zuivering van afvalwater of slib ontwikkelt KWR nieuwe kennis, zoals biologische sulfaatreductie en hydrodynamische cavitatie voor effectieve slibontsluiting. Onze data-gestuurde modellen (soft sensors), statistieken (data mining en data analytics) en procesmodellering geven inzicht hoe drinkwaterbehandelingsprocessen efficiënter kunnen worden ingericht. Toepassingen zijn te vinden in uiteenlopende drinkwaterinstallaties: UV of UV/H2O2 installaties, ozoninstallaties, onthardings- en flocculatiereactoren en reinwaterkelders.

Innovatief, efficiënt én duurzaam

Naast technische oplossingen spitst KWR zich toe op andere onmisbare aspecten in het vernieuwen van waterbehandelingsprocessen. Daarmee wordt innovatie behalve efficiënter ook duurzamer. Te denken valt aan optimalisatie van ontwerp en bedrijfsvoering, dataprocessing, soft sensing (gelijktijdige verwerking van meervoudige data) en verbetering van procesmodellen.

Onderzoekers bij een full-scale membraaninstallatie van Evides Industriewater.

Onderzoekers bij een full-scale membraaninstallatie van Evides Industriewater.