Financieel overzicht

Bekijk onze jaarcijfers van 2015.

Netto omzet

Geconsolideerde winst- en verliesrekening KWH Water BV 2015

Geconsolideerde balans KWH Water BV voor resultaatverdeling per 31-12-2015