Financieel overzicht

Netto omzet 2020

 

Geconsolideerde winst- en verliesrekening
KWH Water BV 2020

Geconsolideerde balans per 31-12-2020