dr. Yuki Fujita

dr. Yuki Fujita

  • Onderzoeker

Yuki Fujita is onderzoeker op het gebied van vegetatie-bodem interactie, biodiversity conservation, en modelleren van organische stof en nutriënten in de bodem. Zij deed promotieonderzoek naar de effecten van nutriëntstoichiometrie van stikstof en fosfor op de biodiversiteit van graslanden. Sinds 2010 werkt zij als wetenschappelijke onderzoeker bij KWR. Daar werkte zij onder andere aan de verbetering van het bodemmodel CENTURY en het vegetatievoorspellingsmodel PROBE binnen het Kennis voor Klimaat programma, de ontwikkeling van een dynamisch model voor ecosystemdiensten, en een procesmatig onderzoek naar bodem en vegetatie van duingraslanden. Yuki onderzoekt met name de effecten van beheer (maaien, vergrazen, kleinschalige verstuiving) en veranderingen in de omgeving (klimaatveranderingen en atmosferische stikstof depositie) op ecosystemen. Zij specialiseert zich in kwantitatieve analyse en modelleren van complexe (eco)systemen. bijvoorbeeld met multivariate statistische analyse (met ruimtelijke component), procesmatig modelleren, model scenario studies, data mining en meta-analyse. Yuki werkt daarbij met tools als R, Python en GIS. Daarnaast heeft zij ervaring met Fortran en Matlab. Door haar brede interesse kan zij makkelijk schakelen tussen domeinen en is de inzet van haar kwantitatieve expertise niet beperkt tot ecologische vraagstukken.