prof.dr. Wim van Vierssen

prof.dr. Wim van Vierssen

  • Directeur

Prof.dr. Wim van Vierssen is directeur van KWR, het onderzoeksinstituut van de Nederlandse drinkwaterbedrijven. Hij is bioloog en zijn focus ligt op watermanagement van zee-, brak en zoet water. Hij behaalde zijn PhD aan wat nu de Radboud Universiteit in Nijmegen is. In 1987 werd hij voltijds hoogleraar Aquatic Ecology aan het International Institute for Hydraulic and Environmental Engineering (IHE) in Delft, waar hij een internationaal MSc- en PhD-programma ontwikkelde en begeleidde voor deelnemers uit zeer uiteenlopende ontwikkelingslanden. In 1992 werd hij directeur van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO), een onderzoeksinstituut van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW). In 1998 werd hij rector aan het IHE. Hij was lid van de Board of Gouvernors van de World Water Council (Marseille) en was algemeen directeur van de Environmental Sciences Group van Wageningen UR van 2002 tot 2007. Hij bekleedt de leerstoel Science System Assessment of water-related research aan de Technische Universiteit Delft, faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen, afdeling Watermanagement, sectie Waterhuishouding. Op nationaal niveau was hij betrokken bij de ontwikkeling en begeleiding van grote nationale onderzoeksinitiatieven, waaronder als voorzitter van het nationale programma Klimaat voor Ruimte. Momenteel is hij lid van de High Level Steering Group van het European Innovation Partnership on Water en bestuurslid/vice-president van het European Water Platform WssTP namens de onderzoeksgemeenschap.