Svenja Mintenig

Svenja Mintenig

  • Gast

Svenja Mintenig is een PhD-student van de Universiteit Utrecht (Copernicus Institute of Sustainable Development) en is ook lid van het team Chemical Water Quality and Health (CWG) van KWR onder begeleiding van prof. dr. Annemarie van Wezel.
Voordat ze naar Nederland kwam, studeerde Svenja Marine Environmental Science aan de Oldenburg University en het Alfred Wegener Institute, Helgoland, waar ze begon met het onderzoeken van microplastics in zeeplankton en afvalwater- en drinkwatermonsters. Hoewel onderzoek naar plasticvervuiling al enige tijd wordt uitgevoerd, is er geen consistente methode en met name informatie over klein plastic ontbreekt. Daarom is een van de doelen van haar doctoraat het ontwikkelen van een analytisch protocol dat op een consistente manier plastic in water- en sedimentmonsters kan vaststellen. Door spectroscopische en thermochemische methoden te combineren is een compleet overzicht verkregen van de tot dusver onbekende nano-deeltjes tot zichtbaar plastic. Verder is Svenja geïnteresseerd in processen waarbij de gevolgen en het gedrag van plastic deeltjes in het milieu of gedurende waterverwerking worden bepaald. Het onderwerp van haar doctoraat is onderdeel van het project TRAMP (Technologies for the Risk AssessMent of MicroPlastic) dat wordt gefinancierd door STW.