Steven Ros MSc

Steven Ros MSc

  • Onderzoeker

Steven Ros is geohydroloog. Hij is gespecialiseerd in het modelleren van dichtheidsafhankelijke grondwaterstroming (voornamelijk zoet-zout water) en in het programmeren en uitvoeren van data-analyses in de programmeertaal Python. Daarnaast vervult hij een actieve rol bij de monitoring van pilots binnen de EU-projecten DESSIN en Horizon 2020 SUBSOL. DESSIN heeft als doel waterproblemen op te lossen door het duurzaam inzetten van het ecosysteem. Horizon 2020 is een door de Europese Commissie opgezet programma om Europees onderzoek en innovatie te stimuleren. Het SUBSOL project is gericht op het naar de markt brengen van innovatieve putontwerpen en -configuraties om zoetwaterbronnen in kustgebieden te beschermen, te vergroten en optimaal beheersbaar te maken.