Steven Ros MSc

Steven Ros MSc

  • Onderzoeker
  • 030-6069679
  • steven.ros@kwrwater.nl
  • 06-20600853

Steven Ros is geohydroloog. Hij is gespecialiseerd in het modelleren van dichtheidsafhankelijke grondwaterstroming (voornamelijk zoet-zout water) en in het uitvoeren van data-analyses zoals waterbalansberekeningen en GIS-analyses (ArcGIS) in de programmeertaal Python. Daarnaast vervulde hij een actieve rol bij de monitoring van pilots binnen de EU-projecten DESSIN en Horizon 2020 SUBSOL. Binnen DESSIN werd gestuurd op het duurzaam inzetten van het ecosysteem. Het SUBSOL project richtte zich op het naar de markt brengen van innovatieve putontwerpen en-configuraties om zoetwaterbronnen in kustgebieden te beschermen, te vergroten en optimaal beheersbaar te maken. Steven is nu actief betrokken in het project COASTAR Waterbank Westland. Het idee achter het waterbanksysteem is dat gebruik van grondwater kan worden gecompenseerd door infiltratie van hemelwater en zo verzilting kan worden tegengegaan. Een bijkomend voordeel is dat door tijdige infiltratie van hemelwater wateroverlast kan worden beperkt.