Stefania Munaretto

Stefania Munaretto

  • Onderzoeker
  • 030-6069643
  • stefania.munaretto@kwrwater.nl
  • 06-54294132

Stefania Munaretto is onderzoeker in het team Innovatie en Valorisatie. In haar werk focust zij zich op de toepassing en het draait daarbij om twee onderzoekslijnen: kennisvalorisatie en beleid en governance. Het valorisatie-onderzoek is gericht op het begrijpen van hoe we KWR’s onderzoeksresultaten geschikt en beschikbaar kunnen maken voor economisch en maatschappelijk gebruik. In deze context houdt zij zich bezig met zaken als kennisvertaling, -overdracht, -opname en onderzoeksevaluatie. Wat beleid en governance betreft, werkt ze aan de operationalisering van de samenhang tussen water en energie en voedsel, en met name aan conceptuele en operationele beleids- en bestuursbehoeften en belemmeringen voor het inbedden van de nexus-benadering in een circulair economiesysteem. Stefania gebruikt in haar onderzoek meestal kwalitatieve methoden zoals interviews, observaties van deelnemers, serious gaming en netwerkanalyse. Eerder werkte ze bij de IVM-Vrije Universiteit Amsterdam en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) aan onderwerpen als beleidsverandering, wetenschap-beleidsinterface, beleidscoherentie, leren, evaluatie en participatie van belanghebbenden in de domeinen water, klimaat, energie en landbouw. Ze heeft ook uitgebreide ervaring in projectcoördinatie en -beheer, voornamelijk EU-projecten, en supervisie van MSc- en PhD-studenten. Stefania heeft talloze wetenschappelijke rapporten gepubliceerd, is peer-reviewer geweest voor wetenschappelijke artikelen, onderzoeksresultaten gepresenteerd op internationale conferenties en opgetreden als reviewer van projectvoorstellen voor verschillende organisaties.