Stefan Urioc MSc

Stefan Urioc MSc

  • Onderzoeker

Stefan Urioc onderzoekt innovatie in de markt van water en afvalwater en de potentie voor onderzoeksvalorisatie binnen KWR. Op basis van zijn onderzoek draagt Stefan bij aan de KWR-roadmap, het Watershareplatform en het initiatief Allied Waters door bijvoorbeeld op zoek te gaan naar alternatieve financieringsbronnen en samenwerkingsverbanden met partners uit de industrie. Stefan behaalde een mastertitel in Engineering in Environmental Engineering aan de University of Agronomical Sciences in Boekarest en een MSc-titel aan de Cranfield University. De praktijkervaring die Stefan heeft opgedaan door zijn werk als design engineer voor water en afvalwater in Roemenië en als analist van watertechnologieonderzoek voor BlueTech Research in Ierland, een koploper in marktonderzoek op het gebied van water- en afvalwater, stellen hem in staat om zijn commerciële studie toe te passen en onderzoek te doen naar mogelijke verstoringen binnen KWR.