Sonja Mous

Sonja Mous

  • Adviseur Human Resources

Sonja Mous werkt al geruime tijd als adviseur Human Resources bij KWR. Vanuit haar functie levert zij een bijdrage aan de doelstelling van de organisatie middels het adviseren en ondersteunen van management en medewerkers ter zake van HR-aangelegenheden, zodanig dat een optimale dienstverlening aan de organisatie wordt gerealiseerd. Dit onder meer door gestalte te geven aan (nog te ontwikkelen) HR beleid, het optimaliseren van processen en procedures, het in kaart brengen van personele en organisatorische consequenties, het signaleren van behoeften en aandachtspunten uit contacten binnen de organisatie én uit ken- en stuurgetallen.