Rosa Sjerps MSc

Rosa Sjerps MSc

  • Onderzoeker
  • Projectmanager

Rosa Sjerps is onderzoeker Chemische Waterkwaliteit. Zij is in 2012 afgestudeerd aan de Vrije Universiteit Amsterdam in de richting hydrologie. Haar studie heeft zij cum laude afgerond met een afstudeerthesis bij KWR omtrent het voorkomen en het gedrag naar organische microverontreinigingen in de bronnen van drinkwater. Sindsdien is Rosa werkzaam bij KWR in het team Chemische Waterkwaliteit en Gezondheid. Inhoudelijk houdt zij zich bezig met de herkomst, het gedrag en het voorkomen van (nieuwe) stoffen in (bronnen van) drinkwater, zoals bestrijdingsmiddelen en geneesmiddelen. De afgelopen jaren is Rosa voornamelijk werkzaam in BTO- en adviesprojecten omtrent het signaleren en prioriteren van nieuwe stoffen, monitoring en data-analyse van bekende en onbekende stoffen, zoals via ‘suspect screening’.