prof.dr. Marja Lamoree

prof.dr. Marja Lamoree

  • Onderzoeker

Marja Lamoree is hoogleraar Analytische Chemie voor Milieu en Gezondheid aan de Vrije Universiteit Amsterdam en tevens één dag per week werkzaam bij KWR. Zij is expert op het gebied van effect-gestuurde analyse en suspect en non-target screening voor identificatie van onbekende schadelijke stoffen. Om te signaleren welke stoffen van invloed zijn op de waterkwaliteit van o.a. oppervlaktewater en drinkwaterbronnen ontwikkelde zij een platform waarbij bioassays en analytisch chemische technieken in nauwe samenhang worden gecombineerd. Met de bioassays is het mogelijk om de aanwezigheid van bijvoorbeeld hormoonverstorende of mutagene stoffen in kaart te brengen, waarna analytisch chemische technieken zoals microfractionering en hoge resolutie massaspectrometrie worden ingezet om de actieve stoffen te identificeren. Voor succesvolle identificatie met behulp van suspect screening maakt zij gebruik van databases van duizenden stoffen (en metabolieten) die in allerlei producten worden gebruikt. De toepassing van effect-gestuurde analyse voor de identificatie van schadelijke stoffen is van grote waarde voor het snelle signaleren van stoffen die in de (nabije) toekomst voor problemen kunnen zorgen met betrekking tot waterkwaliteit en humane gezondheid. Zij ontwikkelt ook analysemethoden op basis van LC-MS voor kwantitatieve analyse van deze Chemicals of Emerging Concern in allerlei milieugerelateerde en humane matrices.