prof.dr. Pim de Voogt

prof.dr. Pim de Voogt

  • Principal Scientist

Pim de Voogt is principal scientist Milieuchemie en kwaliteitsborger chemie. Hij is expert analytische milieuchemie (chromatografie en massaspectrometrie) van polaire organische verbindingen, lotgevallen van stoffen in het aquatische milieu. Daarnaast verzorgt hij de coördinatie van Europese onderzoeksprojecten (o.a. PERFOOD). Hij is benoemd tot hoogleraar Chemisch-biologische interacties in aquatische ecosystemen aan de Universiteit van Amsterdam en lid van de EU commissie SCHEER.