Nicoline Scholman

Nicoline Scholman

  • Beleidsondersteuner
  • 030-6069548
  • Nicoline.Scholman@kwrwater.nl

Nicoline Scholman verricht de beleidsondersteuning ten behoeve van de directiesecretaris, zodat dat deze in staat wordt gesteld de eigen functie uit te voeren met een doelmatige en functionele aanwending van tijd en middelen. Zij draagt bij aan de uitvoering van het juridisch en kwaliteitsbeleid van KWR door middel van voorbereiding en ondersteuning bij het formuleren van beleidsdocumenten en juridische vraagstukken. Tevens is zij de inhoudelijke ondersteuner van de Chief Science Officer bij zijn werkzaamheden voor de externe Wetenschappelijke Advies Raad en de interne Wetenschapsraad en fungeert Nicoline als back-up voor de directiesecretaresse.