drs. Nicole Nijhuis

drs. Nicole Nijhuis

  • Onderzoeker, Europees Geregistreerd Toxicoloog (ERT)

Nicole Nijhuis heeft ruim 15 jaar ervaring met het inschatten van risico’s van chemische stoffen op gezondheid. Zij is mariene bioloog en rondde daarna haar postdoctorale toxicologie opleiding af met aandachtgebieden klinische toxicologie en risicobeoordeling.
Nicole heeft veel ervaring met risicobeoordeling van chemische stoffen, crisismanagement, risicoperceptie en risicocommunicatie. Zij was van 2004 tot en met 2018 crisisadviseur van de GGD’en in Noord-West Nederland en adviseerde in deze rol inhoudelijk bij ruim 100 chemische incidenten. Ze publiceerde o.a. over humane biomonitoring bij chemische calamiteiten. Nicole is daarom namens KWR ook betrokken bij het nationaal calamiteitennetwerk, onder andere als secretaris voor het Crisis Expert Team milieu- en drinkwaterincidenten (CET-md).
Ze werkt sinds 2018 als onderzoeker en toxicoloog in het team Chemische Waterkwaliteit en Gezondheid. Nicole is Europees geregistreerd toxicoloog en lid van de Nederlandse Vereniging voor Toxicologie. Bij KWR werkt zij aan het beoordelen van mogelijke gezondheidsrisico’s van chemische stoffen in de watercyclus in opdracht van drinkwaterbedrijven, overheid en industrie. Daarnaast is zij betrokken bij projecten op het gebied van risicocommunicatie en risicoperceptie.