drs. Nellie Slaats

drs. Nellie Slaats

  • Senior onderzoeker
  • Projectmanager

Nellie Slaats is teamleider van het team Waterinfrastructuur en projectmanager van de projecten die dit team uitvoert. Het team Waterinfrastructuur bestaat uit vijftien mensen en deze mensen houden zich bezig met een breed scala van onderwerpen op het vlak van drinkwaterdistributie, zoals het ontwikkelen van tools voor beheer en onderhoud van het leidingnet, de waterkwaliteit in het leidingnet, het optimaliseren van ontwerpen van nieuwe leidingnetten, het modelleren van afnamepatronen en plaatsing van sensoren. Nellie heeft een scheikunde gestudeerd aan Universiteit Utrecht en is gespecialiseerd in de interactie van drinkwater met leidingmaterialen. Vanuit deze specialisatie werkte zijn aan diverse nationale en internationale projecten op dit vlak, zoals het ontwikkelen van testmethoden van materialen in contact met drinkwater, het in kaart brengen van effecten van leidingmaterialen op drinkwater en het meten van de conditie van leidingmaterialen.