ir. Monique Albert

ir. Monique Albert

  • Onderzoeker

Monique Albert is werkzaam als onderzoeker waterdistributie in het team Waterinfrastructuur (WIS). Monique studeerde technische natuurkunde, voerde een promotieonderzoek uit bij TNO naar emissies van zeezout aerosol en werkte daarna een half jaar bij het RIVM als wetenschappelijk medewerker luchtkwaliteit. Voornamelijk tijdens haar promotieonderzoek maar ook daarna bij het RIVM deed zij de nodige kennis van en ervaring met- modelberekeningen op. Binnen het team WIS is modelleren steeds belangrijker aan het worden. Dit heeft vooral te maken met de enorme omvang van het waterleidingnetwerk: het is niet goed mogelijk om een totaalbeeld te krijgen van de dynamische processen die zich in het leidingnet afspelen wanneer dit alleen proefondervindelijk kan worden vastgesteld. Hier kunnen modellen uitkomst bieden. Voorbeelden van projecten waar Monique zich mee bezig houdt, zijn projecten waarbinnen modellen worden ontwikkeld om respectievelijk nagroei en temperatuur in het leidingnet beter in kaart te brengen. Binnen KWR is een optimalisatiepakket (GONDWANA) ontwikkeld wat leidingnetontwerpers kan helpen om binnen gekozen randvoorwaarden een optimaal leidingnet te ontwerpen. Monique zal in de nabije toekomst mede verantwoordelijk worden voor het beheer van en aanvullingen op de broncode (in Python) van dit programma.